У чому полягає сутність кількісної теорії грошей М. Фрідмена?

Історія економічних вчень

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

У чому полягає сутність кількісної теорії грошей М. Фрідмена? Розкрийте її зміст та особливості

Монетаристська концепція спирається на кількісну теорію грошей. Її сутність така: ціни товарів визначаються кількістю грошей. Збільшується грошова маса – ціни зростають, і, навпаки, скорочується грошова маса – ціни знижуються.

Основна властивість грошей – ліквідність. Маючи гроші, можна придбати будь-який товар. Але володіння грошовим запасом пов’язане із втратою потенційного

доходу. Гроші, що лежать без руху і призначені для купівлі товарів, означають втрату альтернативного доходу, який можна отримати від придбання інших активів (цінних паперів, акцій, облігацій).

У своїй інтерпретації кількісної теорії Фрідмен виходить з того, що попит кожного обмежений розмірами багатства, прагненням не упустити вигоду від придбання альтернативних активів. У разі надлишку грошей їх прагнуть використовувати для купівлі цінних паперів і одержання додаткових вигід.

На відміну від пропозиції грошей попит на гроші відносно стабільний. На грошовий попит, крім доходів, впливають: рівень цін (зміна купівельної

спроможності грошей), розміри відсоткових ставок.

У чому полягає сутність кількісної теорії грошей М. Фрідмена?

Пропозиція грошей становить кількість грошей в обігу. Вона визначається розмірами грошової емісії, кредитами комерційних банків, купівлею – продажем цінних паперів. Відповідність між попитом на грошову масу і пропозицією грошей забезпечує механізм ринкового саморегулювання. Якщо, як показано на рис. 12.3, зменшується пропозиція грошей, то умови кредиту стають більш жорсткими, відсоткова ставка (r) підвищується. У результаті попит на гроші (L) трохи зменшиться; частина грошей буде використовуватися на придбання більш вигідних активів. Рівновага попиту на гроші та пропозиції грошей порушиться, а потім установиться в новій точці (2). Відсоткова ставка тут вища, а грошей у сфері обігу менше. У цих умовах центральний банк, мабуть, скоригує свою політику – пропозиція грошей зросте, процентна ставка знизиться. Процес відбуватиметься начебто у зворотному напрямку.

Звідси випливають такі висновки Фрідмена:

– Не слід заважати ринковій економіці відтворювати рівновагу між попитом на гроші та грошовою пропозицією.

– Якщо темпи зростання грошової маси перевищують темпи зростання товарної маси, або навпаки, грошова маса відстає від темпів зростання товарообігу, то виникають небажані коливання, порушується стабільність економічного розвитку.

3. Зростання грошової маси має відбуватися таким темпом, який забезпечує стійкість цін, відповідає динаміці валового національного продукту (ВНП).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність кількісної теорії грошей М. Фрідмена? - Економічні учення