У чому полягає сутність поглядів представників школи фізіократів?

Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

У чому полягає сутність поглядів представників школи фізіократів?

Завершує перший етап у розвитку класичної школи політичної економії школа фізіократів.

Фізіократія (від гр. physis – природа, kratos – влада) означає владу природи.

Фізіократи – невелика група французьких економістів-теоретиків другої половини XVIII ст., які на основі спільності вчення вперше в історії економічної думки об’єднались у наукову школу. Школа фізіократів виникла як негативна реакція

на меркантилізм, існувала всього 22 роки (з 1756 по 1778 р.), але її ідеї набули значного поширення в Європі.

Економічна школа фізіократів генетично належить до класичної політичної економії, її представниками були Ф. Кене, А. Тюрго, В. Мірабо, В. де Гурне, П. Мерсьє де ла Рів’єр та ін., але особливий інтерес викликають погляди двох перших – Ф. Кене й А. Тюрго. Фізіократів уперше в історії економічної думки почали називати економістами.

Роль фізіократів полягає в тому, що вони піддали нищівній критиці меркантилізм, принципи якого у Франції мали велике практичне застосування, перенесли центр теоретичних досліджень,

услід за П. Буагільбером, зі сфери обігу, де багатство тільки розподіляється, у сферу виробництва, де воно створюється, вперше проаналізували капітал, чистий продукт і розподіл доходів, поставили проблему продуктивної і непродуктивної праці, започаткували теорії відтворення і корисності. Цим самим вони заклали основи для подальшого наукового аналізу економічних явищ і процесів. Школа фізіократів створила першу в історії політичної економії систематизовану наукову концепцію, тобто економічне вчення. Обмеженість економічного вчення фізіократів полягає в помилковості його центральної ідеї про сільське господарство як єдину сферу створення багатства. Такий підхід був зумовлений аграрним характером економіки Франції, певними традиціями тамтешньої політичної економії, зокрема поглядами П. Буагільбера, а також наслідками фінансової авантюри Джона Ло. Звідси виникла ціла низка сумнівних теоретичних положень і практичних висновків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність поглядів представників школи фізіократів? - Економічні учення