У чому полягає сутність “соціального напряму” Р. Штольцмана?

Історія економічних вчень

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

У чому полягає сутність “соціального напряму” Р. Штольцмана?

Поглядам Штольцмана, як і всьому “соціальному напряму”, властиве ідеалістичне трактування економічних категорій. Зокрема, у книжці “Мета в народному господарстві” він виходив з принципу, що економіку підпорядковано моральним ідеалам і вона є засобом, який використовується людьми для моральних цілей. На його думку, метою капіталістичного виробництва є реалізація принципу життєвого достатку, який забезпечує

існування всім членам суспільства. Штольцман доводив, що окремі економічні категорії (вартість, заробітна плата, прибуток), є тільки засобами для досягнення цього вищого морального принципу. Заробітна плата, стверджував він, має забезпечувати нормальне достойне життя робітникам, а прибуток – гідне існування капіталістам. Отже, сучасна економічна система може дати усім верствам населення можливість задовольнити свої життєві потреби. До речі, відмінність між робітниками та капіталістами Штольцман бачив лише в тому, що перші є виконавцями, другі – організаторами виробництва, а така різниця буде завжди.

Штольцман

назвав капіталістів вождями нації, а робітників – класом, що перебуває під захистом капіталістів.

“Соціальний напрям” активно захищав права приватної власності, обстоюючи тезу, що її існування відповідає інтересам не тільки індивіда, а й суспільства. Дієздатне суспільство потребує організаторів – капіталістів. Тому капіталісти повинні отримувати достатню винагороду і мати приватну власність, щоб виконувати свої функції.

Головній моральній меті підпорядковано й дію закону вартості. Штольцман поділяв вартість на два елементи: заробітну плату і прибуток. Обидві ці частини мають конкретне функціональне призначення. На думку Штольцмана, сутність закону вартості полягає в тому, щоб забезпечити нормальне існування всіх членів суспільства, регулювати їхні доходи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність “соціального напряму” Р. Штольцмана? - Економічні учення