У чому полягає сутність “теорії економічного розвитку” Й. Шумпетера?

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.

У чому полягає сутність “теорії економічного розвитку” Й. Шумпетера?

Основна ідея теорії, висунутої австро-американським економістом Йозефом Шумпетером (1883-1950), полягає в тому, що розвиток економіки грунтується на впровадженні новинок, інновацій. За Шумпетером, інновації є “використанням наявних джерел у нові способи”. Інновації – це нові продукти, нові технології, нова організація промислового виробництва, відкриття нових ринків. Джерелом розвитку слугують

внутрішні процеси, нові комбінації виробничих факторів на основі інновацій.

Головною фігурою, що здійснює нові виробничі комбінації, є підприємець, за термінологією Шумпетера, – “новатор”. Це не обов’язково власник, але людина, здатна до творчості, ризику, досягнення успіху. Її основні якості – постійний пошук, використання нововведень у виробництві, господарській діяльності.

Стимул для підприємницької діяльності – прибуток, що з’являється тільки при впровадженні нових виробничих комбінацій. У звичайних умовах прибутку немає. Умовою для новаторських прагнень підприємця є “ефективна

конкуренція” (конкуренція нових продуктів, нових форм організації та ін.). Позитивну роль у цьому разі можуть відіграти монополія, монопольне становище на ринку автора й організатора нововведень.

У чому полягає сутність теорії економічного розвитку Й. Шумпетера?

Відповідно до твердження Шумпетера підприємницька функція нерозривно пов’язана з нововведеннями. Здійснення нових комбінацій – “справа складна і доступна лише людям, що володіють відповідними якостями”.

“Основний імпульс, що приводить капіталістичний механізм у рух і підтримує його в стані руху, виходить з нових споживчих благ, нових методів виробництва і транспортування товарів, нових ринків і нових форм економічної організації, які створюються капіталістичними підприємствами”.

Працювати, за Шумпетером, означає комбінувати речі й сили, створювати комбінації з цих речей і сил. Виробництво – це економічна, а не технічна сфера діяльності. Економічні й технічні методи найчастіше не збігаються.

У процесі розвитку старі продукти і колишні форми виробництва витісняються. Відбувається процес “творчого руйнування”. Процвітання змінюється депресією. Поступово складається нова основа економічної організації. До неї пристосовуються фірми. Розвиток економіки на основі нововведень набуває циклічного характеру.

Такими є “теорія інновацій”, принцип “творчого руйнування”, “теорія економічного розвитку”, що обгрунтовуються Шумпетером у його працях.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність “теорії економічного розвитку” Й. Шумпетера? - Економічні учення