У чому полягає сутність закону Ф. Візера?

Історія економічних вчень

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

У чому полягає сутність закону Ф. Візера?

Найбільш відомим із законів маржиналізму став так званий закон Візера, викладений австрійським дослідником у теорії продуктивних благ. У цій теорії Візер стверджував, що раціональні господарські суб’єкти не можуть оцінити корисність далеких від них факторів виробництва (продуктивних благ), не пов’язаних безпосередньо з їх споживанням. Це означає, що ціни продуктивних благ, насамперед

праці та капіталу, визначаються опосередковано: через граничні корисності споживчих благ, вироблених цими продуктивними благами. Для оцінки останніх застосовується показник “граничного продукту”.

Граничний продукт – це те споживче благо з багатьох, яке можна виробити, використовуючи певні продуктивні блага, що мають найменшу граничну корисність. Отже, гранична корисність граничного продукту зумовлює ціну продуктивного блага, що застосовувалось при виготовленні граничного продукту, тобто певної частини витрат виробництва. Останні визначають граничні корисності інших, “неграничних”, споживних

благ, вироблених із цього продуктивного блага. Це положення й увійшло до економічної науки як закон Візера.

“Закон Візера”, таким чином, показує взаємозв’язок між граничною корисністю і витратами виробництва. Однак він “спрацьовує” лише тоді, коли пропозиція продуктивних благ (виробничих ресурсів) буде незмінною, що визначається їх рідкісністю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність закону Ф. Візера? - Економічні учення