У чому полягає заслуга фізіократів?

Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

У чому полягає заслуга фізіократів?

Школа фізіократів виступила з різкою критикою меркантилізму. Вона відкинула помилкове тлумачення його концепції про те, що єдиною формою багатства є золото, а джерелом – зовнішня торгівля. Фізіократи вважали, що багатство складається зі споживних вартостей. Грошам відводилась роль посередника в обігу. Джерело багатства вони вбачали у виробництві, а не в торгівлі, для якої характерний, на їхню думку, тільки обмін рівних вартостей (еквівалентний обмін). Заслуга фізіократів полягає в тому, що вони перенесли дослідження про походження додаткового продукту в сферу безпосереднього виробництва і тим самим заклали основи для аналізу капіталістичного виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає заслуга фізіократів? - Економічні учення