У чому сутність марксистської трудової теорії вартості?

Історія економічних вчень

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

У чому сутність марксистської трудової теорії вартості?

На відміну від А. Сміта, який визначав вартість товару витратами праці тільки “в примітивному стані суспільства”, коли відсутня наймана праця і застосовуються примітивні засоби праці, і навіть Д. Рікардо, який крім праці просто не брав до уваги місце інших факторів виробництва у створенні вартості, вважаючи їх роль незначною, Маркс абсолютизував роль праці як єдиного фактора вартості,

піддаючи нищівній критиці всі вчення, які стверджували інше.

Трудова теорія розглядається Марксом вже у першому розділі першого тому “Капіталу”, де формулюється теза про принцип обміну товарів відповідно до їхньої вартості, яка визначається кількістю праці, витраченої на їх виробництво. Маркс тут пояснює, що вартість утворюють не будь-які витрати праці, тобто кількість робочого часу в годинах праці, а “суспільно необхідний робочий час”, або витрати часу “за середнього в даний час рівня вмілості і інтенсивності праці”. Таким чином, трактування вартості на основі вимірювання трудових витрат Маркс вважав єдино правильним, не зважаючи навіть на відхилення ціни товару під тиском попиту і пропозиції від його вартості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому сутність марксистської трудової теорії вартості? - Економічні учення