УКЛАД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

УКЛАД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ – цілісна система певного типу відносин між людьми в процесі сусп. матеріального в-ва, яка утворює його сусп. форму. Соціально-екон. лад того чи іншого суспільства може включати в себе як один, так і Кілька У. с.-е. В багатоукладному суспільстві один У. с.-е., як правило, є панівним, основним. Об’єднуючи і підпорядковуючи решту У. с.-е., він визначає характер соціально-екон. ладу суспільства загалом, а отже – істор. його тип. Панівний У. с.-е. в процесі сусп. змін може

стати другорядним і, навпаки, другорядний – панівним. Є, однак, і такі У. с.-е., що в принципі не можуть бути панівними, напр., патріархальний (дрібне натуральне г-во чи дрібнотоварний). Крім того, ті чи інші відносини, в які вступають люди у процесі сусп. матеріального в-ва, можуть взагалі не утворювати в даному суспільстві цілісного формування, а існувати лише у вигляді більш чи менш істотного додатку до У. с.-е., утвореного відносинами в-ва ін. типу (напр., наймана праця в Стародавній Вавілонії чи античному Римі; рабство (холопи) в Роси тощо).

В клас, марксизмі основні У. с.-е. тлумачились як формаційні (первіснообщинний, рабовласницький,

феодальний, бурж., комуніст.), а не формаційні – як неосновні, що призводило до апріорної оцінки багатоукладності суспільства як явища негативного, що підлягає усуненню і до орієнтації на утвердження єдиного У. с.-е., “відповідного” даній сусп.-екон. формації. Свідченням теорет. й практ. вразливості такого підходу є досвід рад. суспільства, де понад 70-річна спроба ліквідації існуючих у 20-х рр. поряд з соціаліст, інших У. с.-е. – патріархального, дрібнотоварного, приватно – та держ.-кап. і створення послідовно унітарної екон. системи зазнала краху. Некоректними виявилися й намагання звести істор. процес до 5-членного формаційного ряду. Практика сусп.-істор. розвитку переконує, що перспективнішими є варіанти, де немає цілковито панівного У. с.-е. і орієнтації на його створення, характерні за сучасних умов для багатьох країн, що розвиваються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УКЛАД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ - Довідник з соціології