Україна: природно-ресурсний потенціал економічного зростання

Україна: природно-ресурсний потенціал економічного зростання – сукупна продуктивність природних ресурсів країни як засобів виробництва і предметів споживання, втілених у споживній вартості. Україна має потужний мінеральний, земельний і рекреаційний потенціал, але водночас недостатньо забезпечена водними ресурсами, лісовими та лісовкритими площами, площами захищених територій і ресурсами місцевого стоку (який приблизно в 3,5 разу нижчий від європейського). У розрахунку на душу населення Україна забезпечена ресурсами території майже

вдвічі менше від середнього світового рівня. На початку 2000 в Україні було виявлено майже 20 тис. родовищ різних видів корисних копалин, з яких до промислового освоєння залучено понад 3300, а на їх основі працює більш як 2000 гірничо-базових галузей промисловості. За раціональної політики освоєння природних ресурсів Україна 2010 зможе задовольнити виробництво майже на 85% власною мінеральною сировиною. Найважливішою складовою ресурсно-природного потенціалу країни є земельний ресурс: в Україні зосереджено понад 30% світових чорноземів. Проте за 1991-2002 сільськогосподарські угіддя значною мірою були виснажені (див. Сільське господарство), деформована їх структура. Так, на початку XXI ст. на ріллю у цій структурі припадало 78%, тоді як в економічно розвинених країнах – 16-33%.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Україна: природно-ресурсний потенціал економічного зростання - Економічний словник