УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ

УРОК 38. УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ

Тема. Географічне положення, межі й розміри Українських Карпат. Загальні ознаки природних умов. Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і процеси.

Навчальна мета: дати комплексну характеристику Українських Карпат як частини Карпатської гірської країни; сформувати знання про фактори та закономірності формування висотної ландшафтної поясності; удосконалювати навички узагальнення та систематизації даних.

Тип

уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування, карти України: фізична, кліматична, грунтів, рослинності.

Опорні та базові поняття: гори, гірський хребет, висотна поясність, фізико-географічна країна, фізико-географічна область, природні компоненти фліш.

Географічна номенклатура: Українські Карпати, Передкарпаття, Зовнішні Карпати, Вододільно-Верховинські Карпати, Полонинсько-Чорногірський масив, Чивчинські гори, Рахівський масив, Вигорлат-Гутинський (Вулканічний) хребет, Закарпатська низовина, Говерла, раніше вивчені об’єкти

гідрографії, адміністративні області.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Класифікуйте гори Карпати за походженням та висотою.

– В яку епоху горотворення формувалась гірська система?

– Назвіть найвищі точки Карпат та Українських Карпат.

– Перерахуйте найважливіші особливості Українських Карпат, що істотно впливатимуть на формування клімату, поверхневих вод, рослинного та тваринного світу, грунтів.

– Поясніть особливості територіального формування ландшафтів у гірських місцевостях.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

На 5 % території України сконцентрувалися найрізноманітніші ПТК, які мають спільні ознаки з усією рівнинною територією. І все це завдяки тому, що це гори – Українські Карпати.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення

S? 24 тис км2, з Передкарпаттям та Закарпаттям? 37 тис км2; смугою в 280 км з північного заходу на південний схід, завширшки 100-110 км.

2. Тектонічна будова і рельєф

Складчаста споруда альпійського горотворення. Складена переважно осадовими товщами пісковиків, глинистих сланців, мергелю, вапняків тощо, які утворили так званий фліш. Такі породи легко руйнуються та зминаються, тому Карпати мають округлі форми. У Рахівському кристалічному масиві виходять на поверхню породи палеозою. Вулканічний хребет складений андезитами, базальтами, туфами.

Карпати складаються з ряду паралельних хребтів і гірських масивів, відокремлених міжгірними долинами. У Рахівському, Полонинсько-Чорногорському масивах є давні льодовикові форми рельєфу. Рельєф ускладнений річковими долинами, карстовими формами. Висоти: 120-400 м біля підніжжя гір, 500-800 м у міжгірних улоговинах, 1500-2000 м основних хребтів.

3. Кліматичні умови

Визначаються зональними чинниками – положення в помірних широтах (сонячна радіація, знижений тиск, західний перенос) та азональними – абсолютна висота, експозиція схилів (зниження температури з висотою, орографічні опади, освітленість схилів, бар’єрна функція для Закарпаття).

4. Поверхневі води

Густота річкової сітки – до 1,5 км/км2 ; формуються витоки багатьох річок басейну Дністра, Дунаю; карові озера; мінералізовані підземні води.

5. Висотна поясність

Грунтовий покрив, рослинність, тваринний світ, а відповідно і ландшафти змінюються з висотою та експозицією схилів. Наявні реліктові та ендемічні види.

Для Передкарпаття характерні широколисто-лісові ландшафти на сірих лісових грунтах (буково-дубові, букові, буково-грабові), на горбогір’ях Закарпаття – на дерново-буроземних (дубово-грабові і дубові).

– 400-700 м – передгірний пояс дубово-грабових та дубових лісів, та вторинних осиново-вільхово-грабових лісів.

– Від 500-700 м до 1000-1400 м (на різних схилах різні висоти меж) – низькогірний пояс букових, буково-ялицевих, ялиново-смерекових лісів.

– 1200-1500 м – середньогірний пояс смерекових, ялицево-букових, ялицевих, ялиново-ялицевих лісів.

– До 1800 м – субальпійський пояс з переважанням гірської сосни, вільхи, чагарників, злакових та різнотравних луків.

– Понад 1800 м – альпійський пояс з фрагментами трав’янистих та чагарникових угруповань.

У Карпатах поширені різновиди бурих гірсько-лісових та гірсько-лучних грунтів.

У долинах річок поширені заплавні лучно-лісові ландшафти.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Назвіть загальні особливості рельєфу Українських Карпат та назви їх основних пасом. Підпишіть їх на контурній карті.

– Яку назву мають згладжені вершини Українських Карпат? Які ландшафти є характерними для них?

– Назвіть особливості природних компонентів Українських Карпат, що є визначними для України: а) рельєфні; б) кліматичні показники; в) мінерально-сировинні; г) гідрографічні; д) рослинні й тваринні.

– Поясніть особливості розташування гірських ландшафтів за висотою на схилах різної експозиції. Наведіть приклади.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ - Плани-конспекти уроків по географії