UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY

UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY

A

Альпінізм mountaineering

Ананас pineapple

Арахіс peanut

Б

Бажати wish

Бізнес business

Біль hurt

Боєць warrior

Брови eyebrows

Буряк beetroot

В

Важкий heavy

Велоспорт cycling

Весло oar

Вести lead

Вечір evening

Вибір choice

Виконувати perform

Вишивка embroidery

Вище above

Відвідувати (школу, урок) attend

Віднімати subtract

Відповідальний responsible

Відповідно до according

Відповідь response

Відрізнятися vary

Візерунок pattern

Вік age вінок wreath

Вкривати cover

Впливовий influential

Г

Газета newspaper

Гітара

guitar

Голодувати starve

Гончар potter

Горіх nut

Горох реа

Грабувати rob

Градус degree

Гребля rowing

Гриб mushroom

Грінка toast

Груша pear

Д

Данина tribute

День/полудень afternoon

Дивовижний awesome

Дим smoke

Ділити divide

Діти children

Діяльність activity

Домашнє завдання homework

Донька daughter

Дорогий dear

Дослідження research

Древній ancient

Друк print

Душа soul

Дядько uncle

E

Екскурсія excursion

Експонат exhibit

Електронна пошта e-mail

Енергійний energetic

З

Забруднення pollution

Забувати forget

Завжди always

Зазвичай usually

Заздрість envy

Залучення attraction

Заняття

occupation

Запам’ятовувати remember

Запеклий bitter

Записувати record

Зацікавлення concem

Зберігання conservation

Зберігати save

Збирати collect

Збудливий exciting

Звучати sound

Здійснювати fulfil

Земля earth

Знак sign

З’являтися appear

I

Інколи sometimes

Іноземний foreign

I

Їжа; прийняття

Їжі meal

Їхати; подорожувати travel

К

Калічити cripple

Капуста cabbage

Карусель roundabout

Каша porridge

Ключ key

Ковбаса, сосиска sausage

Колядка carol

Команда team

Комір collar

Конкуренція competition

Корисний (для здоров’я) he>

Костюм suit

Кран tap

Крим Crimea

Крім того besides

Кросівки sneakers

Крутити, закручувати screw

Кукурудзяні пластівці cornflakes

Курка chicken

Л

Лежати lie (lay, lain)

Листок leaf

Ліс wood

Ліхтарик light

Льотчик airman

M

Малина raspberry

Мальовничий picturesque

Мати змогу afford

Мед honey

Милий cute

Мільярд billion

Мова language

Модний fashionable

Монета coin

Моряк sailor

Мрія dream

H

Надавати перевагу prefer

Надійний reliable

Надія hope

Надто; також too

Наклейка label

Наливати pour

Намет tent

Народний, національний national

Насіння seed

Насолоджуватися enjoy

Натовп crowd

Наука science

Небезпечний dangerous

Негайно immediately

Недбалий casual

Незвичайний unusual

Ненавидіти hate

Неприємний nasty

Носити wear (wore, worn)

Няня babysitter

О

Обробка furnish

Одноколірний plain

Одяг clothes

Одягатися dress

Ожина blackberry

Означати mean

Окремий separate

П

Панувати dominate

Перевіряти check

Перемагати overcome

Перетворювати convert

Перехрестя crossroads

Петля buttonhole

Печиво biscuits

Піджак jacket

Підтримка support

Підхожий suitable

Пісний (про їжу) lenten

Планета planet

Племінник nephew

Пляшка bottle

Поверх storey

Поїзд train

Поїздка trip

Показувати display

Показувати, (про прилад);

Реєструвати register

Покращувати improve

Полегшення relief

Полотно linen

Поминання commemoration

Помножити multiply

Порожній empty

Посмішка smile

Потік, струмок stream

Походити derive

Пошкодження damage

Предмет subject

Привітання greeting

Пригнічувати overwhelm

Приєднувати(ся) join

Прийменник preposition

Прикрашати decorate

Прогноз forecast

Проголошувати proclaim

Продукти харчування provision

Пропонувати offer

Протяг stretch

Пряля spinner

Прямо straight

Псувати spoil

Пшениця wheat

P

Раб slave ранити injure

Ранкова служба (церковна) matins

Ранок morning

Рахувати count

Редагувати edit

Ремінь belt

Рівень level

Різноманітність variety

Річ thing

Робочий день weekday

Родзинка raisin

Родич relative

Розвага entertainment

Розклад timetable

Розмір size

Розумний smart

Розшифровувати decode

Ростбіф roastbeef

Руйнувати destroy

Рукав sleeve

Ряд, шеренга rank

С

Светр sweater

Свинина pork

Світ world

Святковий festive

Святкувати celebrate

Сир cheese

Сільська місцевість countryside

Слайд slide

Смак taste

Смішний funny

Смугастий striped

Сніданок breakfast

Спис spear

Спокійний, безпечний secure

Спокійно quiet

Стверджувати argue

Стиглий ripe

Страх fear

Ступати step

Сусідство neighbourhood

Сухий dried

Т

Тарілка plate

Тепер nowadays

Тисячоліття millennium

Тиша silence

Тітка aunt

Трава grass

Траур mourning

Тротуар pavement

Тягар burden

У

Узбережжя coast

Улюблений favourite

Урожай crop

Урок/заняття lesson/class

Учора yesterday

Ф

Футболка, теніска T-shirt

X

Хапати seize

Характер temper

Хвалитися boast

Хліб bread

Ц

Цвітна капуста cauliflower

Ціль aim

Ч

Чай tea

Частка share

Часто often

Через across

Чипси crisps

Чистий pure

Чоловік husband

Чорнослив prune

Ш

Шкіра leather

Щ

Щасливий lucky щоденникdaybook

Що-небудь anything

Я

Ягода berry

Якість quality

Яловичина beef

WORD COMBINATIONS

Angel’s wings – крила ангела

An opera production – постановка опери

Audio and video taping – запис на аудіо – та відеоплівку

Avar tribe – аварське плем’я

Bar of chocolate – плитка шоколаду

Be angry with – сердитися

Be defeated – зазнавати поразки

Be fond of – любити, захоплюватися

Be good at – бути вмілим, вправним (у чомусь)

Be interested in – цікавитися

Be made of – готуватися з

Be over – закінчуватися

Be proud of – пишатися

Be situated – бути розташованим

Be surrounded – бути оточеним

Be very popular with – бути дуже популярним серед

Belong to – належати до

Brussel sprout – брюссельська капуста

Car park – стоянка (парк) для автомобілів

Celsius scale – шкала термометра Цельсія

Clean the room – прибирати в кімнаті

Come home from school – прийти додому зі школи

Consist of – складатися з

Couch potato – людина, яка мало рухається

Do sums – розв’язувати задачі

Day off – вихідний

Deal with – мати справу з

Dining саr – вагон-ресторан

Eat out – поїсти не вдома

Fahrenheit scale – шкала термометра Фаренгейта

Films and cartoons – фільми та мультфільми

Fitting room – кімната для примірки

Found oneself – опинитися

Fresh air – свіже повітря

Fried bacon – смажений бекон

From Ukrainian into English – з української мови на англійську

Get suntanned – полежати на сонечку і позасмагати

Gifted craftsman – добрий майстер

Give regards to – передавати привіт

Go camping – вирушати в похід; жити в таборі

Go on an excursion – їхати на екскурсію

До out – виходити

До out with friends – гуляти з друзями

Go to bed – лягати спати

Have breakfast – снідати

Have fun – веселитися

Have supper – вечеряти

Here you are – ось, будь ласка; прошу

High-heeled boots – чоботи на високих каблуках

Home-owners – власники будинків

Individual sports – індивідуальні види спорту

Indoor games – ігри в приміщенні

In honour – на честь

Kiss somebody “good-bye” – цілувати когось на прощання

Last week – минулого тижня

Last year – минулого року

Latest style – найновіший стиль

Leave for work – вирушати на роботу

Leisure time = spare time = free time – дозвілля, вільний час

Local customs – місцеві звичаї

Look forward – чекати з нетерпінням

Lose one’s – зійти з

Main course – головна страва

Make a recording – зробити запис

Make up – складати

Mashed potatoes – картопляне пюре

Mass media – засоби масової інформації

Milk a cow – доїти корову

More like – більш подібний

More than – понад, більше ніж

No wonder – не дивно

Of course – звичайно

Other day – недавно, цими днями

Outdoor activities – види діяльності на свіжому повітрі

Over there – ось там

Personal solo performance – особистий сольний виступ

Pick up – забирати

Play language games – грати у мовні ігри

Play a musical instrument – грати на музичному інструменті

Play the piano – грати на фортепіано

Polka dot – візерунок в горошок

Poppy seed – мак

Popular culture – народна (загальнопоширена) культура

Put up – ставити (намет)

Rely on – покладатися на

Reveale oneself – проявлятися

Save money – заощаджувати гроші

Severe weather – сувора погода

Sing in the Chorus as lead tenor and

Soloist – співати у хорі ведучим тенором і солістом

Single combat – поединок

Study voice – ставити голос

Take a shower – приймати душ

Take in – ушивати (одяг)

Take off – знімати (одяг)

Take part – брати участь

Team sports – командні види спорту

The influential language – впливова мова

The less the less… – чим менше…, тим менше

The more…, the more… – чим більше…, тим більше

The third millennium – третє тисячоліття

Threaten someone with – замахуватися на когось

Translate the sentences – перекладати речення

Try on – приміряти

Traffic jam – пробка

Turn left – повертати ліворуч

Turn right – повертати праворуч

Two days/a month ago – два дні / місяць тому

Ukrainian Bandurist Chorus – українська капела бандуристів

Ukrainian government – український уряд

Wash up – мити посуд

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY - Англійська мова