Укрінюрколегія (Українська іноземна юридична колегія)

Укрінюрколегія (Українська іноземна юридична колегія) – добровільне професійне об’єднання адвокатів, яке згідно з Конституцією України має сприяти захисту прав і свобод, а також представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу. У. є юридичною особою і діє на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про адвокатуру”, іншими законодавчими актами України, що визначають порядок надання юридичної допомоги в діяльності адвокатури, та своїм статутом. Протягом багатьох років У. (до проголошення незалежності України – Представництво Ін’юрколегії в Українській РСР) забезпечує надійний захист майнових прав та інтересів громадян, що проживають в Україні, а також належний захист майнових прав та інтересів іноземних громадян в Україні. З метою виконання статутних вимог щодо забезпечення захисту майнових прав та інтересів громадян України за кордоном У. встановила і підтримує партнерські зв’язки з адвокатськими фірмами й окремими адвокатами багатьох країн світу і передусім країн з численною українською діаспорою, виконуючи великий обсяг робіт щодо організації захисту майнових прав, інтересів громадян та юридичних осіб у будь-якій країні світу. В справі захисту спадкових і пенсійних прав українських громадян за кордоном У. тісно співпрацює з дипломатичними і консульськими установами України за кордоном на основі спеціальної угоди з Міністерством закордонних справ України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Укрінюрколегія (Українська іноземна юридична колегія) - Довідник з правознавства