Укрморрічфлот має право – УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.4. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

Укрморрічфлот має право:

– залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

– здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

– одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

– скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

Укрморрічфлот очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту.

Об’єднання “Український комерційний флот” – “Укркомфлот”

Засноване на державній власності. Воно належить до сфери управління Міністерства транспорту України. (Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 22 листопада

2001 р. № 813).

До складу Об’єднання входять підприємства, які забезпечують потреби народного господарства України та іноземних замовників в морських перевезеннях.

До складу Об’єднання входять:

– державна судноплавна компанія “Українське морське пароплавство”, розташована за адресою;

– акціонерна судноплавна холдінгова компанія “Сі Трайдент”.

Підприємства, що входять до складу Об’єднання, є юридичними особами, ведуть самостійний баланс, самостійно сплачують податки до місцевих та державного бюджетів, мають поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Укрморрічфлот має право – УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ - Загальний курс транспорту