Умови контракту

Умови контракту – погоджені сторонами умови поставки встановленої кількості товарних одиниць і (або) надання послуг, виконання робіт. Розрізняють суттєві, звичайні та випадкові У. к. (в англо-американській практиці торгівлі – основні і другорядні). Суттєві умови визначаються сторонами, наприклад, предмет продажу в контракті купівлі-продажу. Деякі умови визнаються суттєвими за законом або торговим звичаєм. Звичайні умови визначаються нормою закону, що регулює ці відносини, якщо в контракті немає спеціального застереження (обумовлення). Випадкові умови – що не входять до переліку суттєвих, але зазначені в контракті за згодою сторін; можуть відрізнятися від установлених законом (звичайних), але не повинні суперечити йому і є обов’язковими для виконання сторонами. В загальному випадку контракт купівлі-продажу містить такі основні умови: предмет і об’єкт поставки (назва і кількість товару); способи визначення якості товару; термін і місце, базисні умови поставки; ціна і загальна вартість поставки; умови платежу та ін. Головні зобов’язання продавця – поставка товару, передання товаросупровідних і товаророзпорядчих документів і прав власності на товар покупцеві. Головне зобов’язання покупця – оплата вартості та приймання товару. Окремими умовами визначають спільні для сторін зобов’язання: зміст і порядок розрахунку та відшкодування збитків за ймовірного порушення зобов’язань однією із сторін; санкції у разі затримки платежу або порушенні інших зобов’язань; транспортний і валютний ризики тощо.


Умови контракту - Економічний словник