Умови праці

Умови праці – комплекс факторів трудового процесу, виробничого середовища, стану місця роботи і ставлення працівника до виконуваної роботи, які впливають на здоров’я і тривалість життя, працездатність і ступінь задоволення працею, на процес відтворення сукупної робочої сили та ефективність праці. Такими факторами є: психофізіологічні (наявність або відсутність, часткова відповідність фізичних і нервово-емоційних навантажень фізіологічним можливостям людини, які сприяють її працездатності, зростанню продуктивності праці або погіршують

їх); санітарно-гігієнічні (ступінь забруднення повітря, вібрація, освітленість, вологість, температура, наявність кондиціонерів, інтенсивність шуму); естетичні (ступінь комфортності У. п. – якість оформлення робочих місць, зручність і зовнішній вигляд спецодягу, загальне оформлення цеху та інших підрозділів) і соціально-психологічні (дотримання працівниками умов охорони праці й техніки безпеки). До психофізіологічних відносять, зокрема, установлений ритм роботи, тривалість робочого циклу, прив’язаність до робочого місця та ін. Важливим напрямом поліпшення У. п. є гуманізація технологічного процесу, що передбачає зростання задоволення людини використовуваною технікою, збагачення змісту праці та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Умови праці - Економічний словник