Умови впровадження конвертованої валюти

Умови впровадження конвертованої валюти – комплекс найважливіших чинників, які забезпечують упровадження повністю або частково конвертованої валюти. До таких умов належать: 1) поглиблення міжнародної спеціалізації на всіх етапах формування вартості товарів, особливо у сфері безпосереднього виробництва; 2) високого рівня конкурентоспроможності національної економіки; 3) належного рівня розвитку інфраструктури в соціально орієнтованій економіці; 4) високого рівня продуктивності праці та ефективності економіки; 5) переходу до переважно

економічних важелів управління економікою; 6) відповідності купівельної спроможності національної валюти реальному рівню ефективності суспільного виробництва. Основними умовами часткової конвертованості є: а) стабілізація грошового обігу; б) раціональне поєднання ринкових механізмів ціноутворення з оптимальним державним регулюванням цін і доходів; в) насиченість ринку необхідною товарною масою; г) наявність конкурентоспроможних експортерів продукції; д) існування потужної банківської системи, яка працює на засадах регульованої конкуренції й доповнюється раціональними методами державного регулювання з боку центрального банку, його вагомого впливу на відсоткову та кредитну політику комерційних банків; е) достатня кількість спеціалістів для децентралізованого регулювання валютного обміну, достатня кількість обмінних пунктів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Умови впровадження конвертованої валюти - Економічний словник