Унітарна держава

Державне управління

Унітарна держава. Це єдина централізована держава, не поділена на самоврядні одиниці. Унітарна форма державного устрою характеризується такими ознаками: за наявності єдиної території існує адміністративний поділ, але адміністративні одиниці не мають політичної самостійності; деяким із них може бути наданий статус автономії (самоврядування) – національної, територіальної, культурної; єдина конституція, що діє на всій території країни без яких-небудь обмежень; єдина система вищих органів державної влади – парламент,

глава держави, уряд, судові органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни; єдині система права і судова система, єдине громадянство; єдині державний бюджет, податкові, валютні системи. Унітарність передбачає централізацію всього державного апарату, прямий або непрямий контроль над місцевими органами влади. При цьому централізм виявляється різною мірою і в різних формах, аж до призначення центральними органами своїх представників для управління адміністративно-територіальними одиницями замість виборних органів влади. Водночас в більшості сучасних демократичних держав є виборні органи місцевого самоврядування, яким держава делегує частину функцій: стягнення місцевих податків, благоустрій, будівництво, освіта, охорона здоров’я тощо. Місцеві судові органи влади є ланками єдиної судової системи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Унітарна держава - Державне управління