Управління економічними ризиками

Управління економічними ризиками – діяльність підприємства, організації чи установи, спрямована на подолання невизначеності альтернативного вибору, скорочення спричинених ризиком втрат. Оскільки економічні ризики об’єктивно неминучі, визначальною умовою управління ними є вміння передбачити і мінімізувати їх на основі знання загальних і конкретних причин ризику, його ступеня, головних обставин, за яких він виникає, альтернативних напрямів діяльності підприємства, зіставлення вигоди й ризику, властивих кожному з них. Розрізняють

такі рівні ризику: 1) допустимий; 2) критичний; 3) абсолютний (катастрофічний). Перший – загрожує втратою більшої частини прибутку від певного виду діяльності підприємства або діяльності взагалі; другий – втратою всього прибутку й очікуваної виручки; третій – банкрутством підприємства й усього майна. Для вивчення ступенів економічного ризику слід ретельно стежити за динамікою витрат і отримуваного прибутку, вивчати досвід підприємців і менеджерів з найактуальніших для підприємства проблем. Відтак формують ризикову політику підприємства, що є комплексом запобіжних заходів проти основних форм ризиків (передусім
критичного та абсолютного рівнів). Найважливішими з цих заходів є: а) страхування ризику; б) вивчення ринку; в) вивчення клієнтів, зокрема перевірка їх платоспроможності; г) поточний контроль; г) використання застави; д) диверсифікація ризику – наявність кількох торговельних компаній (ринків збуту) або поділ загальної суми кредитів з боку банківських установ на декілька банків; е) вивчення конкурентів; ж) ефективне стимулювання діяльності працівників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Управління економічними ризиками - Економічний словник