УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

Екологія – охорона природи

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ – заходи, здійснення яких спрямоване на зміну прир. явищ і процесів у бажаному для людини напрямі. У. п. може реалізуватись як через організацію екон. діяльності суспільства (рац. використання прир. ресурсів, упровадження маловідходних технологій, очищення викидів, виділення коштів для будівництва очисних споруд), так і шляхом управління безпосередньо об’єктами довкілля (меліорація, насадження захисних смуг, добір порід для фітодетоксикації тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ - Довідник з екології