Управління – УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Управління:

– розробляють проекти нормативно-технічної документації, пов’язані з регулюванням діяльності автотранспорту, вдосконаленням контролю за виконанням транспортного законодавства;

– забезпечують відповідно до законодавства державне регулювання діяльності та контроль за виконанням суб’єктами підприємницької діяльності правил перевезень пасажирів і вантажів, вимог законодавства щодо

безпеки транспортного процесу, інших нормативних актів, що визначають порядок функціонування автомобільного транспорту;

– здійснюють у випадках, передбачених законодавством, сертифікацію транспортних послуг з перевезення пасажирів на постійних автобусних маршрутах;

– проводять конкурси на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських маршрутах;

– перевіряють відповідність облаштування автобусних маршрутів та автотранспортних засобів вимогам “Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” і узгоджують відкриття маршрутів.

Управління

очолюють начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром транспорту за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями.

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра транспорту України. (Затверджено Указом Президента України від 19 січня 2002 року № 50/2002).

Укравтодор вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері дорожнього господарства і забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Укравтодор узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Укравтодор організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Управління – УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ - Загальний курс транспорту