Управління витратами

Управління витратами – процес розробки і реалізації стратегічних цілей підприємства, фірми, компанії щодо скорочення витрат усіх видів ресурсів з метою зміцнення їх конкурентоспроможності та привласнення максимальних прибутків. Основними елементами У. в. є комплексний аналіз сучасних витрат, планування їх зниження на середній та довготривалий періоди, реорганізація виробництва (у разі необхідності), створення нової системи стимулів для працівників, передусім з метою стимулювання скорочення витрат сировини, матеріалів, електроенергії, облік і контроль за витратами, розробка нових стандартів витрат тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Управління витратами - Економічний словник