Управління за цілями

Управління за цілями – діяльність суб’єктів управління, спрямована на досягнення стратегічних цілей різних форм підприємств та організацій. Основними суб’єктами управлінської діяльності на великих підприємствах, фірмах та організаціях є менеджери різних ланок (див. Менеджер). Оскільки основною метою їх діяльності є постійне привласнення максимальних прибутків, то цій меті повинна підпорядковуватися низка похідних цілей – тривале економічне зростання, економія всіх видів ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), отримання

великих дивідендів, зростання продуктивності праці, виконання соціальних завдань та ін. Залежно від цього відбувається реалізація основних функцій менеджменту – планування, організація, координація, мотивація, контроль – оптимальне поєднання завдань кожного менеджера з основною та підпорядкованою цілями підприємств, фірм та організацій, а керівників цих організацій – у формуванні команди професіональних менеджерів. Крім того, такі завдання шляхом попередніх обговорень і можливих корегувань слід узгодити з менеджерами інших ланок, розробити конкретні плани щодо їх досягнення, сформувати відповідні структурні підрозділи та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Управління за цілями - Економічний словник