Управлінська праця

Управлінська праця – різновид розумової праці з організації скоординованої діяльності трудового колективу, виконання основних функцій управління. Предметом У. п. є інформація (про стан та властивості об’єкта управління, комерційна – про рівень витрат на виробництво продукції, в т. ч. у конкурентів, про насиченість ринку тощо), засобами праці – різні види техніки, передусім обчислювальної, а результатом – управлінські рішення про основні зміни об’єкта управління, забезпечення його якісного функціонування та розвитку у наступний

період. Найважливішими видами У. п. є творча (спрямована на обгрунтування планів розвитку підприємства, фірм і компаній, їх виконання, вдосконалення споживчих властивостей створюваних товарів і наданих послуг і шляхів їх удосконалення, раціонального розміщення працівників у трудовому колективі та ін.); обліково-інформаційна (передбачає роботу з документами, збором інформації, її зберіганням, обробкою і переданням тощо) та адміністративна (пов’язана з проведенням інструктажів з техніки безпеки, організацією зборів та виробничих нарад, з переданням розпоряджень, контролем за процесом виробництва і праці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Управлінська праця - Економічний словник