Урок 3. Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Прості і складні речовини

Урок 3. Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Прості і складні речовини

Мета: формувати уявлення про склад і будову речовин, поняття “речовина”, “молекула”, “атом”, властивости речовин; вміння розрізняти прості та складні речовини; розвивати абстрактне мислення, виховувати комунікативні здібності.

Обладнання: пластилін, Періодична таблиця хімічних елементів Д. і. Менделєєва, шматок крейди, мікроскоп.

Тип уроку: формування нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

¦

Що називають тілами?

¦ Назвати характеристики тіл.

¦ Якими приладдями можна вимірювати характеристики тіл.

¦ Назвіть приклади форм тіл.

¦ Які одиниці вимірювання ви знаєте?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Речовини та їх властивості

Речовина – це те, із чого складається фізичне тіло. З однієї речовини можна виготовити різні тіла. Які тіла можна виготовити з дерева; із пластмаси? Назвіть схожі тіла, що складаються з разних речовин. Речовини можуть бути природними і штучними, тобто синтезованими людиною.

Урок 3. Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Прості і складні речовини

2. Атоми, молекули. Хімічні елементи

Для того

щоб з’ясувати, що являє собою речовина, візьмемо невеликий шматок крейди та спробуємо його подрібнити на найменші неподільні часточки. (Розтерти крейду до стану порошку та показати під мікроскопом, що камінці залишаються.)

Ще до нашої ери вчений Арістотель запропонував називати ці часточки атомами. Атом – найдрібніша, хімічно неподільна частинка речовини. Сукупність однакових атомів, які мають однакову будову, називають хімічним елементом.

Людині відомо понад 100 елементів. Наприклад, ця проволока алюмінієва, бо складається з атомів хімічного елемента Алюмінію. Ця обручка із золота, бо складається з атомів хімічного елемента Ауруму. Кисень, яким ми дихаємо, складається з атомів Оксигену (запис на дошці).

Кисень – назва речовини, Оксиген – це назва елемента. Тобто не завжди назва речовини збігається з назвою хімічного елемента.

Речовина

Хімічний елемент

Золото

Аурум

Срібло

Аргентум

Залізо

Ферум

Водень

Гідроген

Учитель пропонує практичну роботу в ігровій формі.

Переді мною кульки (з пластиліну). Уявіть, що білі – це атоми Оксигену, чорні – атоми Гідрогену, жовті – атоми Карбону. Атоми мають властивість сполучатися між собою. (Учитель демонструє з’єднання пластилінових кульок на прикладі молекул кисню, водню, води.)

Спробуйте самостійно отримати молекули вуглекислого газу, якщо він складається з двох атомів Оксигену й одного атома Карбону.

У результаті сполучення атомів утворюються частинки, що називаються молекулами. Наприклад, із атомів Натрію та Хлору утворюється молекула кам’яної солі (демонстрація речовини) або, скажімо, молекула відомої всім іржі складається з атомів Феруму (заліза) та атома Оксигену.

3. Прості й складні речовини

Робота в парах. Погляньте на зібрані нами молекули речовин. Спробуйте поділити їх на дві групи. (Обговорити, за якими ознаками та чому.)

Урок 3. Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Прості і складні речовини

IV. Закріплення нових знань

1. Бесіда

¦ Що називають речовиною?

¦ Які властивості має речовина?

¦ Із яких частинок складаються молекули?

¦ Що називають атомами?

¦ Що називають простою речовиною? складною?

¦ Наведіть приклади простих і складних речовин.

2. Розподіліть запропоновані терміни на дві групи – речовини та молекули. Заповніть таблицю.

Кисень, графіт, Гідроген, Карбон, вода, залізо, Ферум, Аурум, срібло.

Речовина

Хімічний елемент

3. Доведіть, що мінеральна вода є складною речовиною.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

¦ Опрацювати текст підручника.

¦ Індивідуальне завдання. Розробити кросворд (5-6 понять) із використанням понять і термінів даної теми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Урок 3. Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Прості і складні речовини - Плани-конспекти уроків по натурології