Урок розвитку комунікативних умінь № 18-19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Уроки № 88-89

Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 18-19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин

Мета:

– навчальна: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів умінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю з елементами опису тварин;

– розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати словниковий запас;

– виховна: виховувати любов до

живої природи.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, культура.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. РОБОТА З ТЕКСТОМ. СПРИЙНЯТТЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЗМІСТУ

Перше прослуховування тексту

> Прослухайте уважно текст, намагаючись усвідомити й запам’ятати його зміст.

КОШЕНЯ

Були брат і сестра – Вася і Катя; у них була кішка. Весною кішка пропала. Діти шукали її всюди, але не могли знайти. Якось вонигралися

біля комори і почули – над головою хтось нявка тоненьким голосом. Вася заліз драбиною під стріху комори, а Катя стояла внизу і все запитувала: “Знайшов? Знайшов?”

Але Вася не відповідав їй. Нарешті Вася закричав: “Знайшов! Наша кішка… і в неї кошенята; які гарнесенькі, іди сюди швидше!”

Катя побігла додому, добула молока і принесла кішці. Кошенят було п’ятеро. Коли вони виросли трішки й почали вилазити з кутка, у якому вивелися, діти вибрали собі одне кошеня, сіре з білими лапками, і понесли додому. Мати пороздавала решту кошенят, а це лишила дітям. Вони годували його, бавилися з ним і клали з собою спати.

Одного разу діти пішли гратись на дорогу і взяли з собою кошеня.

Вітер ворушив солому на дорозі, кошеня бавилося з соломою, і діти тішилися з нього. Потім вони знайшли щавель біля дороги і пішли рвати.

Раптом вони почули, що хтось кричить: “Назад! Назад!”,- і побачили, що мчить верхи мисливець, а поперед нього дві собаки – побачили кошеня і хочуть схопити його. А кошеня, замість того, щоб бігти, присіло до землі, згорбило спинку і дивиться на собак. Катя злякалась і побігла геть. Вася щодуху кинувся до кошеняти і водночас із собаками підбіг до нього, впав животом на беззахисне кошеня і закрив від собак.

Мисливець підскакав і відігнав собак. А Вася приніс додому кошеня і вже не брав його з собою в поле. І довго не міг вирішити, як ставитися до вчинку Каті. Адже страшно буває всім (За Л. Толстим).

Методичний коментар. Методика проведення контрольного переказу в 5 класі дозволяє організацію лексичної та орфографічної роботи. Проводять контрольний переказ на здвоєних уроках мови (на першому учні працюють із чернетками, на другому – у зошитах для контрольних робіт).

Лексична робота

– Чи все зрозуміло в змісті тексту? Які слова були незрозумілими?

– Поясніть лексичне значення слова комора.

– Як називають дітей у тексті? Доберіть синоніми.

Орфографічна робота

> Запишіть слова, поясніть орфограми.

Весною, не могли, тоненьким, кішці, трішки, ворушив, мисливець, щодуху, беззахисне.

З’ясування пунктограм

> Запишіть речення, поясніть розділові знаки.

Нарешті Вася закричав: “Знайшов! Наша кішка… і в неї кошенята; які гарнесенькі, іди сюди швидше!”

Складання плану переказу

> Дайте відповіді на запитання,

– Чому Вася поліз під стріху?

– Скільки кошенят знайшов Вася?

– Чим Катя нагодувала кішку з кошенятами?

– Яке кошеня діти собі вибрали?

– Чим кошеня бавилося на дорозі?

– Чому діти його полишили?

– Скільки собак бігло до кошеняти?

– Що зробила Катя?

– Як Вася врятував кошеня?

> Складіть план переказу.

Друге прослуховування тексту

IV. НАПИСАННЯ ПЕРЕКАЗУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

> Підготовка чорнового варіанту переказу.

> Третє прослуховування тексту.

> Редагування написаного.

> Переписування.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

> Творче завдання: підготуйте усну розповідь про національні традиції, які ви спостерігаєте у своїй родині.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Урок розвитку комунікативних умінь № 18-19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин - Плани-конспекти уроків по українській мові