Урок розвитку мовлення. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 295-298)

Тема. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 295-298).

Мета. Закріпити вміння учнів розпізнавати дієслова майбутнього часу, ознайомити з особливостями змінювання дієслів у майбутньому часі.

Обладнання: Додаток 2, мовний матеріал, таблиця “Змінювання дієслів майбутнього часу”.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Вправа “Нагадай мені”.

– Як змінюються дієслова теперішнього часу? (За особами і числами.)

– За допомогою

чого визначаємо особу і число дієслова? (За допомогою займенника, питання та закінчення дієслова.)

2. Тренувальний диктант.

Ніби в білих чистих сорочках, виглядають хати з густих садів на горі. Тополі гнуться, розмовляючи з вітром. Ніби вся земля з гаями, садами, запашними луками живе, радіє і всміхається до сонця – і чомусь радіє і всміхається Тарас.

За О. Іваненко

– Підкресліть дієслова. Визначте час.

– У дієсловах теперішнього часу визначте особу і число.

– Назвіть у тексті іменники – назви неістот.

– Чи є у тексті власні іменники? Назвіть спільну орфограму власних іменників.

Відшукайте у тексті слова, у яких звуків більше, ніж букв. (Розмовляючи, гаями, радіє.)

– Знайдіть у тексті слова, що починаються буквою, яка позначає м’який приголосний звук. (Ніби, білих, вітром.)

3. Вправа “Крісло автора”.

Діти читають складені розповіді про вплив музики або твір – “Про що розповіла музика”.

– Який твір найбільше вас зворушив? Чому?

– Які почуття викликали у вас учнівські твори? (Додаток 2.)

– Які почуття викликає улюблена музика?

ІІІ. Повідомлення геми і завдань уроку.

1. Робота в парах “Ти – мені, я – тобі”.

Учень називає дієслово у теперішньому часі, а інший – змінює його у майбутньому часі, потім діти міняються ролями.

2. Проблемна ситуація.

– З огляду на завдання попередньої вправи як ви гадаєте, про що йтиме мова на сьогоднішньому уроці? (Про дієслова майбутнього часу.)

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вибіркове списування із завданням (вправа 295).

А) Читання тексту, з’ясування значень невідомих слів.

Б) Відшукування в тексті дієслів, визначення дієслів майбутнього часу.

– Яку дію називають дієслова майбутнього часу?

В) Виписування з тексту дієслів майбутнього часу. (Дасть, прийде, заграє, застигне, припадуть, зупиниться, слухатиме.)

Г) Проблемна ситуація.

– Спробуйте визначити особу та число записаних дієслів.

Висновок. Дієслова майбутнього часу змінюються за особами і числами.

2. Розгляд таблиці “Змінювання дієслів майбутнього часу”.

За великою таблицею або за табличкою вправи 296.

3. Опрацювання правила про змінювання дієслів майбутнього часу (с. 151).

4. Порівняльний аналіз особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу (за матеріалами вправи 297).

А) Виписування парами дієслів з вірша М. Коцюбинського (1) і зміненого тексту цього вірша (2).

Б) Визначення часу дієслів.

Вірш 1 – дієслова майбутнього часу, вірш 2 – дієслова теперішнього часу.

В) Позначення закінчень у дієсловах майбутнього і теперішнього часу.

Майбутній час

Урок розвитку мовлення. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 295 298)

Теперішній час

Урок розвитку мовлення. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 295 298)

Висновок. Дієслова майбутнього часу, які відповідають на питання що зробить? що зроблю? що зробимо? і iн., мають такі самі особові закінчення, як і дієслова теперішнього часу (с. 151).

Фізкультхвилинка.

Станьмо, дітки, чітко в ряд,

Вирушаємо у сад.

Руки вгору піднімаєм,

Багато фруктів назбираєм,

Щоб узимку ласувати.

Швидше, діти, треба стати,

Будем дрова ми рубати.

Раз – підняти руки вгору,

Два – змахнули всі додолу.

І рубаємо завзято,

Хай тепло приходить в хату.

Руки на пояс ставимо всі –

Скік вперед і скік назад.

Крильця вниз ми опустили

І на місці походили.

V. Осмислення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Каліграфічна хвилинка.

УУУУ ууу ру уд ву бу уду

У труді ми всі примножим предків славу.

Розбудуємо дбайливо ми свою державу.

Ю. Загорський

– Як ви розумієте зміст кожного речення?

– Пригадайте, яка частина мови називається займенником. Назвіть займенники у вірші.

– Відшукайте у вірші дієслова. Визначте їх час, особу і число.

– Визначте головні члени речення у другому реченні. Якою частиною мови тут виражений підмет?

– Доберіть синоніми до слова дбайливо. (Дбайливо – старанно, пильно, уважно, турботливо.)

3. Самостійна робота.

Матеріал для самостійної робота – заздалегідь записаний на дошці (екрані) вірш Т. Гриненка “Коли нам весело буває.

Коли нам весело буває?

Як пташка в гаї заспіває,

Коли барвінком чи розмаєм

Себе весною заквітчаєм.

Коли ми деревне пригоже

Посадим, гарно обкопаєм,

Коли ми зробим щось хороше,

Тоді нам весело буває.

Т. Гриценко

– Випишіть два (на вибір) дієслова майбутнього часу, визначте їх особу та число.

VI. Підсумок уроку.

VII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 151, 152 – правила, с. 152 – вправа 298.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Урок розвитку мовлення. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 295-298) - Плани-конспекти уроків по українській мові