Урок розвитку мовлення. Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником. (Вправи 196-201)

Тема. Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником. (Вправи 196-201).

Мета. Формувати в учнів уміння вживати прикметники в мовленні для повнішого розкриття думки, характеристики предметів.

Обладнання: мовний матеріал, прислів’я.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Інтерв’ю за матеріалами вправи 195.

– Прочитайте речення, у яких є прикметники з пропущеними буквами.

– Поясніть написання

закінчень прикметників, використавши вивчені правила.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Творче завдання.

– Від виділених іменників утворіть прикметники і запишіть нові словосполучення.

Горщик із глини -…

Рушник з льону – …

Будинок з каменю – …

Нитка з шерсті – … .

Сопілка з калини – … .

Плаття з шовку – … .

– Поставте прикметник кам’яний у різних відмінкових формах. (Кам’яний, кам’яного, кам’яному, кам’яним, на кам’яному.)

2. Гра “Впізнай мене”.

– Запашне, соковите, смачне, червонобоке -… (яблуко).

– Струнка,

ніжна, тендітна, білокора -… (береза).

– Ласкава, ніжна, турботлива, рідна, найдорожча -… (мама).

– Яка частина мови допомогла вам впізнати описуване?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Сьогодні на уроці ми будемо розвивати і збагачувати своє мовлення засобами такої частини мови як прикметник.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа “Причепури мене” (вправа 196).

– Прочитайте іменники.

– Доберіть до кожного по кілька прикметників, які б характеризували предмет з різних сторін.

– Запишіть за зразком (с. 101).

2. Робота над текстом (за вправою 197).

А) Рубрика “Слово про слово”.

Літа? єчки – перші легенькі сніжинки.

Б) Визначення теми і головної думки тексту.

В) Обмін думками щодо завершеності тексту.

Г) Складання і запис продовження тексту з метою розкриття думки, висловленої в першому реченні. (Використання слів із довідки.)

Фізкультхвилинка.

3. Творча вправа (вправа 198).

А) Утворення сполучень іменників із прикметниками за допомогою поданих прийменників. (З кольорового паперу, за березовим гаєм, перед великим будинком, у вишневому садочку, від давнього приятеля.)

Б) Складання і записування речень з утвореними словосполученнями.

В) Визначення відмінків прикметників та позначення їх закінчень.

4. Розбір прикметника за іменником (вправа 199).

А) Читання тексту, з’ясування значень невідомих слів.

– Який, на вашу думку, цей текст – художній чи науковий? Обгрунтуйте.

Б) Рубрика “Слово про слово”.

Полони? на – безліса частина гори, використовується як пасовисько.

В) Добір синонімів до виділеного слова.

Вщухнути – затихнути, припинитись, закінчитись.

Г) Розбір прикметника як частини мови.

– Випишіть з тексту сполучення прикметників з іменниками і розберіть їх за зразком (с. 102). (Блакитного неба, яскравим сонцем, темна зелень, типового лісу.)

5. Усний опис картини (вправа 200).

А) Розгляд репродукції картини Антона Кашшая “Гірський пейзаж”.

Б) Обмін думками, чи доводилось бачити такі живі пейзажі.

В) Висловлення почуттів і вражень від побаченого на картині.

Г) Колективний добір прикметників для опису картини.

Г) Складання усною опису картини зимового пейзажу.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправа-дослідження (вправа 201).

– Прочитайте словосполучення. Визначте відмінки іменників і прикметників.

– Зверніть увагу на закінчення прикметників. Зробіть висновок про закінчення прикметників жіночого роду в цих відмінках.

2. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

3. Робота з прислів’ями.

– Поясніть зміст кожного прислів’я.

За хорошим другом іди на край світу. Від доброго слова і лід розмерзає. У лиху годину впізнаєш вірну людину. В здоровому тілі здоровий дух. Під лежачий камінь вода не тече. До рідної хати ноги самі несуть.

– Спишіть прислів’я, визначте відмінки прикметників.

– За допомогою яких прийменників сполучені іменники з прикметниками у поданих прислів’ях?

4. Самостійна робота.

– Поширте речення прикметниками.

Скрізь лежить… сніг. Вся вулиця в… заметах… . Берізки в цьому… царстві стоять, наче… сад. Поряд зеленіють… ялинки, наче прибралися до… свята.

– Встановіть зв’язок слів у першому реченні (за допомогою питань).

5. Гра “Відновіть вірш”.

– Вставте пропущені у вірші прикметники.

– Визначте рід, число і відмінок прикметників.

В… (теплий) край повідлітали

… (сірим) шнуром журавлі,

Вже грудки позамерзали

На поораній землі.

Перший сніг іде і всюди

Стелить…(білі) килими.

Хазяйнує місяць грудень, –

Знов діждались ми зими.

М. Познанська

VII. Підсумок уроку.

Мозковий штурм.

– Яку роль відіграють прикметники у мовленні?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 102. вправа 201 (завдання 3).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Урок розвитку мовлення. Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником. (Вправи 196-201) - Плани-конспекти уроків по українській мові