УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. РОБОТА З ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ: ПЕРЕСТАВЛЯННЯ ЧАСТИН ТЕКСТУ, ДОДАВАННЯ КІНЦІВКИ

Мета: навчати учнів упорядковувати текст за послідовністю подій, записувати вдосконалений текст; розвивати мовлення, мислення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати бажання допомагати тим, хто цього потребує.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Ось і знову дзвінок лунає,

Мелодійно і срібно звучить.

Він до класу дітей скликає,

Щоб успішно нового навчить.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

– Прочитайте речення.

Всім було весело.

Хлопчики зробили паперового змія.

Вийшли за село.

Змій піднімався

все вище і вище.

Саша швидко побіг по полю.

– Що розповідається в кожному реченні?

– Чи пов’язані ці речення за змістом?

– Чому вони не утворюють текст?

– У якому порядку слід розташувати речення?

Висновок. Усі речення у тексті розташовані в певній послідовності.

III. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

– Сьогодні ми будемо працювати з деформованим текстом. Пригадайте і поясніть, який текст називається деформованим. (Текст, у якому порушено зв’язок речень, зміст.)

РОБОТА З МОВНИМ МАТЕРІАЛОМ Робота за підручником

– Розгляньте малюнки до вправи 87 (с. 43).

– Хто на них зображений?

Розташуйте малюнки в такій послідовності, щоб вийшов текст.

Учні розташовують малюнки в потрібній послідовності.

– Про що ви дізналися?

– Яка мета тексту?

– Який це текст?

– Який заголовок можна дібрати?

– Чого навчив вас текст?

– Які добрі вчинки робили ви?

– Як можна продовжити цей текст?

Робота в “Зошиті з розвитку писемного мовлення” Фізкультхвилинка

Із-за парт всі миттю встали,

Гарно спинки підрівняли.

Вгору тягнемось усі,

Мов трава в дрібній росі.

Потім легко всі присіли,

Наче ноги заболіли.

Потім встали, руки в боки

І зробили два підскоки.

Каблучками цок-цок

І продовжим знов урок.

Самостійна робота учнів

– Упорядкуйте текст за послідовністю подій та запишіть удосконалений текст у зошити.

Самоперевірка робіт Колективне слухання та редагування кількох учнівських робіт ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого навчалися на уроці?

– Які вправи вам найбільше сподобалися?

– Яке завдання здалося найскладнішим?

ДОДАТОК ДО УРОКУ 35

Перевірка домашнього завдання (вправа 125, с. 59) Робота над прислів’ями

– Відновіть і поясніть зміст прислів’їв.

Без роботи

Вже й ріка тече.

Людина без Батьківщини –

День роком стає.

В усякої справи

Як соловей без пісні.

Крапля до краплі –

Початок важкий.

– Спишіть прислів’я, підкресліть іменники жіночого роду в Р. в. однини.

– Які закінчення мають іменники жіночого роду на – а, – я в Р. в. однини?

– У яких випадках дані іменники мають закінчення – і, а в яких – закінчення – и?

Каліграфічна хвилинка

Шш Шш ше рен га шеренга

– Поясніть значення слова шеренга. (Група людей, які стоять на одній лінії з поверненими в один бік обличчями.)

– На якому уроці діти шикуються у шеренгу?

– Допишіть словосполучення, змінюючи слово шеренга.

Стати в…, вийти з…, крокувати в…, командувати…, обійти…, зупинитися біля…

Вправа “Порівняйте закінчення”

– Утворіть словосполучення.

Міркувати над (задача); жити з (надія); іти (межа); стояти під (верба).

– Визначте відмінок іменників.

– Виділіть закінчення іменників.

– Що ви помітили? (Всі іменники стоять в орудному відмінку, але закінчення мають різні.)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. РОБОТА З ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ: ПЕРЕСТАВЛЯННЯ ЧАСТИН ТЕКСТУ, ДОДАВАННЯ КІНЦІВКИ - Плани-конспекти уроків по українській мові