УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тема 11. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

ПРИГАДАЙМО. Що таке опис?

508 І. Чи є у вашій кімнаті, на подвір’ї будинку або в школі найбільш красивий чи улюблений вами предмет? Як би ви могли його описати?

ІІ. Розгляньте ілюстрацію. Який предмет на ній зображено? Доберіть слова (словосполучення), за допомогою яких можна передати його зовнішній вигляд.

УСНИЙ ТВІР ОПИС ПРЕДМЕТА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Петриківський розпис

“Відоме” й “нове”

Описати предмет означає назвати його ознаки,

а також ознаки його частин.

“Відомим” у реченнях опису є назва предмета або його частин. “Новим” є назва ознаки. НАПРИКЛАД:

УСНИЙ ТВІР ОПИС ПРЕДМЕТА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Структура

Текст опису повинен мати вступ, основну частину, кінцівку.

Структура твору-опису предмета

Частини

Про що пишемо (на вибір)

Вступ

Загальне враження від предмета, уявлення про нього; як цей предмет з’явився в мене; для чого використовують предмет тощо

Основна

Частина

Опис: колір, форма, розмір, матеріал тощо

Кінцівка

Моє

ставлення до предмета; місце предмета в моєму житті тощо

Художній опис

Художній опис відображає предмети в яскравій, образній формі з метою емоційного впливу на читача. У такому описі використовуємо художні засоби (порівняння, епітети та ін.).

Зверніть увагу

До опису можна поставити загальне питання який?

509 І. Прочитайте текст. Визначте його стиль мовлення. Доведіть, що в тексті подано опис предмета, а не розповідь про нього.

Я тримаю в руках новенький олівець. Він виблискує на сонці своїми шістьма гранями. Олівець одягнений у жовту сорочку і схожий на сонячний промінчик. На одежині вишито візерунок з яскравих цифр і букви. Я застругую олівець, знімаю з нього дерев’яні кучерики. З-під них визирає гострий, як голка, носик чорного кольору зі сталевим відблиском. Це – стержень, серцевина невтомного трудівника. А ще олівець має маленьку гумову шапочку, якою виправлятиме мої помилки.

З таким помічником я залюбки ходитиму до школи.

II. Простежте, як розгортається думка в тексті. Для цього визначте, який предмет описано в тексті. Що нового ми дізнаємося про цей предмет з кожного наступного речення? Укажіть “відоме” й “нове” в реченнях опису,

ІІІ. Знайдіть використані в описі художні засоби (епітети й порівняння), слова в переносному значенні.

510 Виберіть один з предметів, який є у вашому портфелі (будинку, квартирі, дворі, класі). Уважно роздивіться предмет, його частини (“відоме”), назвіть його ознаки (“нове”). Складіть план твору-опису цього предмета. За планом усно опишіть предмет у художньому стилі. Скористайтеся поданим нижче орієнтовним планом.

Орієнтовний план твору-опису предмета

1. Як предмет з’явився в мене?

2. Розмір і форма предмета.

3. Колір (запах, смак) предмета.

4. Матеріал, з якого зроблено предмет, оздоблення.

5. Частини предмета, їхні розміри, форма, колір.

6. Я люблю користуватися предметом.

511 Пригадайте якийсь із фантастичних предметів, які згадано в казках, мультфільмах чи кінофільмах (чарівну паличку, шапку-невидимку, меч тощо). Складіть художній твір-опис цього предмета. За бажанням намалюйте цей предмет (на окремому аркуші).

512 І. Пригадайте, що вам відомо про життя і творчість відомої української художниці Катерини Білокур (параграф 7, вправа 53)

II. Розгляньте репродукції картин К. Білокур. Що на них зображено? Чи можна якийсь із предметів вважати другорядним, зайвим? Яке враження справляють картини на вас?

УСНИЙ ТВІР ОПИС ПРЕДМЕТА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

К. Білокур. Натюрморт з колосками і глечиком

УСНИЙ ТВІР ОПИС ПРЕДМЕТА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

К. Білокур. Богданівські яблука

III. Складіть усно твір-опис яблука або глечика за картиною Катерини Білокур (у художньому стилі). Скористайтеся довідкою і пам’яткою, поданими нижче.

ДОВІДКА. Яблуко червонощоке, свіже, велике, кругле; відчуваєш аромат яблук; кольори яскраві, соковиті.

ПАМ’ЯТКА

Як складати твір-опис предмета чи тварини за картиною

1. Уважно розглянути картину. Визначити, що на ній зображено, відчуття настрою художника. Звернути увагу на кольорові особливості картини.

2. Розглянути предмет (тварину), який ви бажаєте описати. Звернути увагу на деталі, що розкривають його образ.

3. Визначити тему й основну думку майбутнього висловлювання. Скласти план.

4. У вступі назвати картину, її автора, стисло зазначити, що зображено на полотні.

5. В основній частині описати предмет (тварину).

6. У висновку передати своє враження від предмета (тварини): чи сподобався він вам? Чому?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ - Українська мова