Ухвалення управлінських рішень

Ухвалення управлінських рішень – вибір оптимальних раціональних рішень на підставі системного аналізу з урахуванням критерію ефективності функціонування організації у сферах матеріального та значною мірою нематеріального виробництва. Основними етапами У. у. р. є: 1) підготовка та обгрунтування рішень, що передбачає комплексний аналіз проблемної ситуації за умов невизначеності та обмежень у часі, визначення основної мети та похідних цілей, з’ясування всіх можливих варіантів і вибір кількох допустимих, а також найкращого з них; 2) комплексна

оцінка декількох альтернативних варіантів, їх експериментальна перевірка та вибір остаточного рішення; 3) розробка низки заходів, що забезпечують peaлізацію такого рішення, зокрема визначення основних етапів, термінів виконання такого рішення, своєчасне забезпечення необхідними ресурсами (фінансовими, матеріальними, інформаційними та ін.). Відтак залежно від зміни внутрішніх і зовнішніх умов можливе коригування стратегічної мети (а отже, похідних цілей), етапів і термінів виконання тощо; 4) виконання управлінських рішень, що передбачає їх доведення до конкретних виконавців та координацію їхніх дій; перетворення рішення на різні форми команд (усна, письмова, наказ тощо) та забезпечення їх виконання; визначення термінів виконання; забезпечення необхідними ресурсами, а також контроль за виконанням.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ухвалення управлінських рішень - Економічний словник
 »