УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 6

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 6

“Україна в умовах незалежності”

У ході розбудови Української держави чітко визначилися три гілки влади. Верховна Рада стала формуватися на професійній основі, утвердився інститут президентства. Підсумком початкового етапу державотворення стало прийняття Конституції України. Важливу роль у державотворенні відіграв український народ, однак слабкість громадянського суспільства зумовила панування в державі фінансово-промислових груп і чиновницької бюрократії.

src="/files2/image169_41.jpg" class=""/>

І. Марчук. Пробудження. 1992р.

Після розпаду СРСР Україна успадкувала могутнє індустріальне й агропромислове виробництво та науково-технічний потенціал. Однак українська економіка була малоефективною, непристосованою до ринкових умов, залежною енергетично. При цьому українське керівництво не поспішало з проведенням глибоких економічних реформ. Потреба зреагувати на лібералізацію цін у Росії зумовила в Україні проінфляційну політику та гіперінфляцію, припинення роботи підприємств, безробіття, масове зубожіння населення. Спроби відновити керованість економіки за допомогою централізації,

адміністрування, посилення податкового тиску зазнали невдачі та спричинили швидке розгортання “тіньової” економіки, її криміналізацію.

Позитивні зрушення в другій половині 1990-х років були зумовлені прискоренням економічних реформ. Однак фінансові кризи в Південно-Східній Азії (1997) та Росії (1998) спричинили погіршення фінансової ситуації в Україні. Економіку охопила бартеризація. Нехтування платіжною дисципліною викликало дефіцит бюджету, новий виток інфляції, посилення “тінізації”, криміналізації, вивезення капіталу, отримання кредитів для “проїдання”.

Боротьба з негативними явищами, а також потреби світової економіки в українському металі та хімічній продукції призупинили економічне падіння та сприяли економічному зростанню протягом 2000-2008 pp. Однак світова економічна криза, що розпочалася в 2008 p., украй негативно позначилася на переформованій українській економіці. Важливим напрямом економіки було й залишається проведення аграрної реформи. Унаслідок здійснення реформаторських кроків сучасні КСП господарюють на орендованій у селян землі як господарства ринкового типу. Однак аграрна реформа поки що не забезпечила створення високоефективного сільськогосподарського виробництва.

Незалежна Україна впевнено стала на шлях інтеграції економіки в європейський та світовий простір. Визнання ЄС ринкового статусу української економіки у 2005 р. дає можливість Україні рухатися шляхом інтеграції з Європейським Союзом. Вступ до СОТ у 2008 р. дає змогу Україні ефективно використовувати переваги світового поділу праці, за умови проведення глибоких ринкових реформ і структурної перебудови економіки.

Закономірним наслідком запровадження ринкових відносин стала соціальна диференціація суспільства. Для України е характерною “соціальна поляризація”, яка визначається невеликою групою багатіїв, кількома відсотками представників середнього класу та бідністю решти населення. Наша держава на межі тисячоліть характеризується погіршенням демографічної іі екологічної ситуації.

Україна характеризується стабільністю міжнаціональних відносин, що є вирішальною запорукою формування міцної української політичної нації, утвореної з представників усіх етносів, які проживають в Україні.

Незалежна Україна в міжнародній політиці утвердила себе як миролюбна держава, яка прагне взаємовигідного співробітництва з усіма державами світу та міжнародними організаціями, що послідовно втілила в життя три без’ядерні принципи. Україна у XXI ст. характеризується гострою стурбованістю українців щодо визначення зовнішньополітичних орієнтирів у сучасному світі.

Перед тим, як вирушити далі…

Ви перегортаєте останню сторінку шкільного курсу “Історія України”. Однак ми не помилилися, написавши “Перед тим, як вирушити далі…” Ви продовжите свої справи вже як творці історії. Хоча це звучить пафосно, але ми хочемо, щоб ви чітко усвідомили й надалі добре пам’ятали: усе, що ви творитимете, стане історією – історією вашої родини, вашого краю, вашої Батьківщини. Тому живіть і працюйте так, щоб майбутні покоління пишалися вашими іменами та справами й не мали підстав дорікати вам із майбутнього за ваші необдумані чи негідні вчинки.

На сторінках підручника ми висвітлили історію нашої Батьківщини не лише заради засвоєння вами подій вітчизняної історії. Не менш важливими вважаємо ті загальноісторичні уроки, які допоможуть вам побачити в інших людях оригінальних індивідуальностей, гідних особистостей; які допоможуть вам поглянути на суспільство як на взаємодію всіх людей заради спільних інтересів і потреб кожного зокрема; які привели б вас до усвідомлення очевидної істини, що наша природа та світ земний є невеликим космічним тілом, спільною домівкою, яку потрібно берегти та

Для того щоб прожити гідно, ми мусимо пам’ятати, що історія – це визначальний чинник сучасності. А наші справи, настрої та прагнення – це засадничі чинники для майбутнього.

Отже, майбутнє залежить від нас і наших сучасників. Щоб воно було кращим, ви маєте вдосконалювати себе нинішніх. У ваг є для цього можливості. Одна з них – знання з історії України. Своїми справами ви можете закласти фундамент для майбутнього, не допустивши помилок своїх попередників і запозичивши в них те краще, що звеличувало й надалі підноситиме людину.

Бажаємо натхнення й успіхів!

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 6

О. Петренко. Літо. 2000 р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 6 - Історія
« 
 »