Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач

I СЕМЕСТР

Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (18 год.)

УРОК 15

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про неметали, їх оксиди, гідриди, гідрати; удосконалювати знання, уміння й навички учнів складати реакції іонного обміну, окисно-відновні реакції, розв’язувати задачі на вихід продукту реакції, надлишок і нестачу.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок і творчого застосування

їх на практиці.

Форми роботи: навчальний семінар.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання

III. Семінар

1. Завдання для фронтальної роботи

Завдання 1. Складіть рівняння реакцій відповідно до схеми (схему зображено на дошці або в картках-завданнях, учні виконують завдання по черзі біля дошки).

Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач

Для реакцій 4, 5, 10, 11 – скласти ОВР, реакції 6, 7, 8, 9 написати в іонно-молекулярній формі.

Б) NO2 Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач HNO3 Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач

class=""/> NH4NO3 Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач NH3 Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач (NH4)2SO4

Завдання 2. Допишіть рівняння практично здійсненних реакцій (двоє учнів біля дошки, решта – за варіантами в зошитах).

Варіант І

Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач

Варіант ІІ

Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач

Завдання 3. Дано рівняння реакції:

2NO + O2 Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач 2NO2 + Q

Укажіть умови, що вплинуть на зміщення рівноваги реакції (обговорюємо в класі):

А) охолодження;

Б) зниження тиску;

В) нагрівання;

Г) збільшення концентрації кисню.

Відповідь обгрунтуйте.

Завдання 4. Дано рівняння реакції:

N2 + O2 Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач 2NO – Q

З перелічених умов виберіть ті, що вплинуть на зміщення рівноваги реакції ліворуч (учні виконують самостійно з наступним обговоренням у класі):

А) збільшення концентрації азоту;

Б) охолодження;

В) збільшення концентрації нітроген(ІІ) оксиду;

Г) нагрівання.

Відповідь обгрунтуйте.

Завдання 5. Обчисліть масу солі, що утворилася, якщо в реакцію вступило 34 г ферум(ІІІ) оксиду й 19,6 г сульфатної кислоти.

Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розвязання задач

2. Завдання для групової роботи

Учні об’єднуються в шість-вісім груп, завдання в групах повторюються з метою взаємоперевірки.

Група 1

1. Обчисліть об’єм карбон(IV) оксиду за н. у., що виділиться в результаті взаємодії 5,3 г натрій карбонату й 8 г сульфатної кислоти.

2. З перелічених речовин виберіть ті, з якими реагуватиме розчин сульфатної кислоти: натрій гідроксид, купрум(ІІ) оксид, золото, магній, барій хлорид, срібло, алюміній гідроксид. Наведіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах.

3. До 540 г розчину купрум(ІІ) хлориду долили 560 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 20 %. Обчисліть масу осаду, що випав, якщо масова частка купрум(ІІ) хлориду становить 20 %.

4. У процесі нагрівання амоній нітриту утворилися азот і вода. Обчисліть об’єм азоту (н. у.), який можна одержати в результаті розкладання 128 г амоній нітриту, якщо об’ємна частка виходу азоту становить 90 %.

Група 2

1. Обчисліть масу натрій сульфату, що утвориться в результаті зливання двох розчинів, які містять 16 г натрій гідроксиду й 10 г сульфатної кислоти.

2. З перелічених речовин виберіть ті, з якими реагуватиме розчин сульфатної кислоти: кальцій гідроксид, мідь, цинк хлорид, залізо, силіцій(IV) оксид, барій нітрат, купрум(ІІ) гідроксид. Наведіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах.

3. Змішали 300 г розчину натрій гідроксиду та 250 г розчину хлоридної кислоти. Обчисліть масу води, що утворилася, якщо до зливання розчини мали однакову масову частку розчиненої речовини – 36 %.

4. У процесі нагрівання 42 г амоній хлориду з надлишком кальцій гідроксиду одержали амоніак об’ємом 11,6 л (н. у.). Обчисліть об’ємну частку виходу амоніаку.

Група 3

1. Обчисліть масу фосфатної кислоти, яку можна одержати з 200 кг фосфориту, що містить 60 % кальцій фосфату, дією на нього сульфатної кислоти, якщо масова частка виходу кислоти становить 80 %.

2. З перелічених речовин виберіть ті, з якими реагуватиме розчин сульфатної кислоти: літій гідроксид, алюміній, барій хлорид, сульфур(IV) оксид, ферум(ІІІ) оксид, мідь, цинк гідроксид. Наведіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах.

3. Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті зливання 257 г розчину аргентум нітрату з масовою часткою солі 3,4 % і 364 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою кислоти 2,92 %.

4. У процесі розкладання амоній хлориду масою 107 г одержали амоніак об’ємом 38 л (н. у.). Обчисліть об’ємну частку виходу амоніаку.

Група 4

1. Обчисліть масу міді, потрібну для реакції з надлишком концентрованої нітратної кислоти для одержання 4 л (н. у.) нітроген(IV) оксиду, якщо об’ємна частка виходу нітроген(IV) оксиду становить 96 %.

2. З перелічених речовин виберіть ті, з якими реагуватиме розчин сульфатної кислоти: ртуть, ферум(III) гідроксид, барій нітрат, калій гідроксид, магній оксид, цинк, карбон(IV) оксид. Наведіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах.

3. Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті зливання 257 г розчину аргентум нітрату з масовою часткою солі 3,4 % і 364 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою кислоти 2,92 %.

4. Обчисліть об’єм амоніаку (н. у.), який можна одержати, нагріваючи 75 г амоній сульфату з надлишком кальцій гідроксиду, прийнявши, що об’ємна частка виходу амоніаку становить 96 %.

IV. Підбиття підсумків уроку

Обговорення підсумків уроку, оцінювання роботи учнів на уроці.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Підготуватися до контрольної роботи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач - Плани-конспекти уроків по хімії
« 
 »