Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 42

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про ненасичені вуглеводні, їх хімічні властивості, застосування; показати взаємозв’язок між вуглеводнями.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова робота.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

Мотивація навчальної діяльності

Заслуховування повідомлень учнів про використання полімерів, екологічні проблеми утилізації виробів з полімерних матеріалів.

III. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні

Для організації роботи на уроці учні об’єднуються в шість малих груп, причому кожні дві групи одержують однакові завдання з метою взаємоперевірки та взаємокоригування відповідей.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозвязок між вуглеводнями

Завдання 2. Для запропонованої речовини напишіть структурну формулу, структурні формули

двох гомологів, двох ізомерів, положення кратного зв’язку, двох структурних ізомерів. Дайте назви всім речовинам за номенклатурою IUPAC.

А) 2-метил-2-пентен;

Б) 3-метил-1-гексен;

В) 3,3-диметил-1-пентен.

Завдання 3. Розв’яжіть задачі.

А) Обчисліть об’єм кисню, що потрібен для спалювання суміші 5 л етину й 6 л пропану (н. у.).

Б) Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділиться в результаті спалювання суміші 4 л етену і 3 л метану (н. у.).

В) Обчисліть об’єм водню, що приєднається до суміші 3 л етену й 5 л етину (н. у.).

Завдання 4. Напишіть реакцію полімеризації:

А) вінілхлориду C2H3Cl;

Б) тетрафлуоретену C2F4;

В) пропену C3H6.

Виконані в групах завдання обговорюються в класі, за необхідності розглядаються біля дошки.

IV. Підбиття підсумків уроку

Підбиття підсумків роботи груп, оцінювання роботи учнів на уроці.

V. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання з теми “Вуглеводні”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями - Плани-конспекти уроків по хімії