УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Цілі:

– навчальна: узагальнити та систематизувати навчальний матеріал курсу алгебри 7 класу;

– розвивальна: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію, бачити закономірності; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять;

– виховна: виховувати відповідальність за результати своєї роботи, наполегливість у досягненні мети, віру у власні сили;

Тип уроку : узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ.

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

______________________________________________________

______________________________________________________

ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Тема 1. Цілі вирази

1. Одночлени й многочлени

1) Запишіть наведені вирази у відповідних стовпцях таблиці.

УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Одночлени

Многочлени

2) З-поміж наведених одночленів виберіть ті, які записані не в стандартному вигляді, і запишіть їх у стандартному вигляді.

3) З-поміж наведених

многочленів виберіть ті, які можна розкласти на множники способом групування. Розкладіть їх на множники.

2. Формули скороченого множення

1) Запишіть відомі вам формули скороченого множення.

2) Наведіть приклади використання формул скороченого множення.

3) Складіть рівняння, яке можна розв’язати, використовуючи формули скороченого множення.

Тема 2. Функції

1) Задайте формулою функцію, областю визначення якої є:

А) усі числа; б) усі числа, крім нуля; в) усі числа, крім -5 і 5.

2) Задайте формулою функцію, областю значень якої є всі невід’ємні числа.

3) Наведіть приклад лінійної функції. Побудуйте її графік. Укажіть координати точок перетину з осями координат.

Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи

1) Наведіть приклад рівняння, яке зводиться до лінійного. Розв’яжіть це рівняння.

2) Наведіть приклад рівносильних лінійних рівнянь.

3) Наведіть приклад лінійного рівняння, яке:

А) має один розв’язок; б) має безліч розв’язків; в) не має розв’язків.

4) Складіть задачу, яку зручно розв’язувати за допомогою лінійного рівняння. Розв’яжіть цю задачу.

5) Наведіть приклад системи рівнянь, яку зручно розв’язувати: а) способом підстановки; б) способом додавання Розв’яжіть ці системи рівнянь.

6) Складіть задачу, яку зручно розв’язувати за допомогою системи лінійних рівнянь із двома змінними. Розв’яжіть цю задачу.

V. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

Завдання

Що необхідно знати

1) Обчисліть:

УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Означення і властивості степеня

2) Знайдіть усі пари чисел а і b, для яких виконується рівність а2 – b2 = а + b

Формули скороченого множення

3) Розв’яжіть рівняння |х + 4| + |х – 1| = 6

Означення модуля числа; розв’язування лінійних рівнянь

4) Від ділення двоцифрового числа на суму його цифр дістаємо частку 6 та остачу 4. Знайдіть це число

Лінійне рівняння з двома змінними

5) Побудуйте графік рівняння:

А) (x – 2)(y + 3) = 0; б) x2 = xy

Графік рівняння з двома змінними

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

______________________________________________________

______________________________________________________

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

______________________________________________________

______________________________________________________

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ЗА РІК - Плани-конспекти уроків по математиці