Узагальнення. Організм людини

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

УРОК 105. Узагальнення. Організм людини – біологічна система

Освітня мета: узагальнити знання про рівні організації організму людини, сформувати поняття “біологічна система”, розкрити зв’язок між системами органів.

Обладнання: таблиці: “Схема будови клітини”, “Тканини людини”, муляж торса людини.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

– Що таке клітина?

Що таке тканина?

– Що таке орган?

– Що таке система органів?

– Які є системи органів у людини?

II. Узагальнення знань учнів. (Бесіда з використанням таблиць за запитаннями).

1. Біологічна система – сукупність взаємодіючих гетерогенних еле­ментів, що утворюють цілісний біологічний об’єкт: клітину, тканину, орган, організм.

2. Рівні організації організму людини. (Складання схеми).

Клітина → тканина → орган → системи органів → організм.

3. Взаємозв’язок систем органів. (Бесіда із складанням схеми).

Клітини

Узагальнення. Організм людини

4. Основні етапи обміну

речовин в організмі. (Бесіда із складанням схеми).

Обмін речовин

Узагальнення. Організм людини

– Яку роль виконує травна, дихальна, кровоносна і видільна системи у процесі обміну речовин в організмі людини?

– Який зв’язок між пластичним і енергетичним обміном?

– Яка роль систем органів та шкіри у забезпеченні організму киснем. виділенні вуглекислого газу і шкідливих продуктів розпаду?

5. Вплив фізичної роботи на функціональну активність різних систем органів. (Бесіда і проведення досліду).

Дослідження.

Одному учневі пропонується зробити кілька присідань. Простежити за зміною частоти дихання, пульсу, станом шкіри. Зробити висновок.

6. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на роботу всіх систем ор­ганів. (Повідомлення учнів з елементами бесіди).

III. Формування висновків про взаємозв’язок та взаємодію різних систем органів у процесі життєдіяльності організму.

IV. Самостійна робота учнів.

Завершити оформлення схеми, підписати терміни, що відповідають стрілкам (що надходить, що виділяється).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнення. Організм людини - Плани-конспекти уроків по біології