УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку:

– освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

– розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

– виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, фотографії, із зображення діяльності людини зі збереження біорізноманіття та охорони природи.

Базові поняття і терміни

уроку: чинники середовища, тварини, адаптація, охорона природи, Червона книга, заповідник, заказник, національний парк.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Що таке екологічне мислення?

– Що таке пам’ятка природи?

– Які види природоохоронюваних територій вам відомі?

– Навіщо людям потрібно розвивати екологічне мислення?

– Навіщо потрібна екологічна етика?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання

для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Антропогенним чинником є:

А) клімат; б) паразити; в) аеротехногенне забруднення.

2. Взаємодія двох організмів, яка приносить користь їм обом, – це:

А) паразитизм; б) мутуалізм; в) коменсалізм.

3. До Червоної книги України занесений:

А) тюлень-монах; б) горобець домовий; в) хрущ травневий.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“Так” або “ні”

4

Будь-яка тварина входить до складу якогось ланцюга живлення

5

Озеро є екосистемою

6

Людина впливає на природу тільки позитивно

7. Дайте визначення. Заповідник – це _______________________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Як антропогенні чинники діють на тварин?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Біогенним чинником є:

А) клімат; б) паразити; в) аеротехногенне забруднення.

2. Взаємодія двох організмів, яка приносить одному з них користь, а другому шкоду, – це:

А) паразитизм; б) мутуалізм; в) коменсалізм.

3. До Червоної книги України занесений:

А) тарган рудий; б) саламандра вогняна; в) хрущ травневий.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“Так” або “ні”

4

Є тварини, які не входять до складу ланцюгів живлення

5

Ліс є екосистемою

6

Людина впливає на природу тільки негативно

7. Дайте визначення. Заказник – це_____________________________________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Як біогенні чинники діють на тварин?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Абіогенним чинником є:

А) клімат; б) паразити; в) аеротехногенне забруднення.

2. Взаємодія двох організмів, яка приносить одному з них користь, а для другого є нейтральною, – це:

А) паразитизм; б) мутуалізм; в) коменсалізм.

3. До Червоної книги України занесений:

А) ворона сіра; б) колорадський жук; в) скопа.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“Так” або “ні”

4

Ланцюги живлення існують в усіх екосистемах

5

Калюжа є екосистемою

6

Людина на природу не впливає взагалі

7. Дайте визначення.

Національний парк – це _____________________________________.

8. Дайте відповідь на запитання.

Як абіогенні чинники діють на тварин?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ - Плани-конспекти уроків по біології