Узагальнення теми “Процеси життєдіяльності тварин”

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Життєдіяльність – сукупність процесів, які відбуваються в організмі й забезпечують підтримку його життя.

Біологічний словник

Узагальнення теми “Процеси життєдіяльності тварин”

Таблиця 20. ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Назва

Сутність

Різноманітність

Гетеротрофне

Живлення

Забезпечується надходження в організм поживних речовин та отримання власних органічних сполук

Через поверхню тіла

Через

травну систему

Травлення

Здійснює подрібнення й розщеплення їжі на прості речовини, що можуть всмоктуватися й брати участь в обмін речовин

Позаорганізмове

Внутрішньоорганізмове:

Внутрішньоклітинне,

Позаклітинне,

Приклітинне

Дихання

Забезпечується надходження в організм кисню, використання його клітинами для окиснення органічних речовин і виділення з організму вуглекислого газу

Шкірне

Трахейне

Зяброве

Легеневе

Транспорт речовин

Здійснює в організмі перенесення сполук для забезпечення

його життєдіяльності

Шляхом дифузії

3 допомогою кровоносної системи органів

Виділення

Забезпечує виведення з організму надлишків води, кінцевих предметів обміну, надлишку солей та отруйних речовин, щo поступили в організм або утворилися в цьому

Шляхом дифузії

За допомогою видільної системи органів

Опора

Здійснює захист, опертя й пов’язана з наявністю скелетних мертвих чи живих зміцнюючих утворів

Гідроскелет

Ендоскелет

Ендоскелет

Рух

Здатність до активних взаємовідносин з середовищем, що виникає як результат скоротливості на різних рівнях організму

Амебоїдний

Мерехтливий

М’язовий

Подразливість

Здатність організму реагувати у відповідь на дію чинників середовища, яка реалізується на різних рівнях організації

У формі орієнтацій, таксисів та рефлексів

Регуляція функцій

Забезпечує узгоджену й скоординовану відповідь тваринного організму на будь-які зміни середовища

Гуморальна регуляція

Нервова регуляція

Імунна регуляція

Розмноження

Відтворення тваринним організмом нових особин

Нестатеве розмноження

Статеве розмноження

Розвиток

Сукупність послідовних змін будови, функцій і хімічного складу, що відбувається в тваринному організмі з моменту зародження й до кінця життя

Прямий розвиток

Непрямий розвиток

1) з повним перетворенням;

2) з неповним перетворенням.

Ріст

Сукупність кількісних змін, які забезпечують збільшення маси й розмірів особин за рахунок біосинтезу речовин

Обмежений ріст

Необмежений ріст

Процеси життєдіяльності тварин мають свої особливості, які визначають й характеризуються складнішою організацією органів і систем органів. Процеси життєдіяльності тваринних організмів вивчає фізіологія тварин.

Самоконтроль знань

Тест-узагальнення 3. “ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН”

І. Установіть відповідність між проявами життєдіяльності тварин та речовинами, органами, складовими процесами й типами. Відповіді запишіть у таблицю.

1

Живлення

2

Травлення

3

Дихання

4

Транспорт речовин

5

Виділення

Б

Опора

7

Рух

8

Покриви

9

Подразливість

10

Регуляція функцій

11

Розмноження

12

Розвиток

1. Речовини

II. Органи

А Складні поживні речовини

Б Нейрогормони, гормони

В Рецепторні білки

Г Кисень, вуглекислий газ

Д ДНК, гормони

Е Скоротливі білки

Є Статеві гормони

Ж Амоніак, сечова кислота

З Травні ферменти

И Кальцію карбонат, вода

І Хітин, в’юк, кератин

Ї Гемоглобін, вода

А Протонефридії, нирки

Б Серце, судини

В Кістки, хрящі

Г Шкірні залози, кутикула

Д Органи чуття

Е Нерви, голосний мозок

Є Глотка, шлунок

Ж Зародкові оболонки

З Яєчники, сім’яники

И М’язи, кінцівки, крила

І Зябра, легені, трахеї

Ї Щелепи, ротові органи

III. Складові процеси

IV. Типи (види, різновиди)

А Поділ клітин, запліднення

Б Ріст, дозрівання, старіння

В Збудження, скорочення

Г Знешкодження ізоляція

Д Подрібнення, розщеплення

Е Розчинення, приєднання

Є Зміцнення, вкривання

Ж Збудження, проведення

3 Линяння, оновлення

И Всмоктування, поглинання

І Сприйняття впливів

Ї Газообмін, окиснення

К Прямий і непрямий

Л Незамкнений і замкнений

М Гідро-, екзо й ендоскелет

Н Авто – й гетеротрофне

О Нестатеве й статеве

П Фото-, фоно-, хеморецепція

Р Нервова, гуморальна

С Eпітелій, шкіра

Т Джгутиковий, м’язовий

Ц Зяброве, легеневе

Ю Дифузне, спецорганами

Я Клітинне, порожнинне

Таблиця відповідей

Розділ

1

2

3

4

5

Б

7

8

9

10

11

12

І Речовими

II Органи

III Складові процеси

IV Типи (види)

II. Розташуйте у відповідних клітинках букви із таблиці відповідей і отримаєте назву здатності тварин (північних оленів” морських черепах, китів) вибирати правильний напрям руху під час щорічних міграцій:

І10

І8

IV 11

IV 1

ІІ 3

ІІІ 7

ІІ 3

ІІ 8

ІІІ 11

IV 3

III 9

IV 1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнення теми “Процеси життєдіяльності тварин” - Біологія