УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ДІЄСЛОВО”

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

Дієслово

§ 62. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ДІЄСЛОВО”

538

І. Прочитайте текст, визначте його стиль і тип мовлення. Назвіть тему тексту. З яким почуттям розповідає хлопчик про свого тата?

ТАТО

Є в мене тато, мама й менша сестра Оксана…

У тата стільки сили й терпіння, що їх вистачило б, як каже мама, на двох або й на всіх трьох. Він іще встигає й порибалити, і з’їздити на полювання, і в театр чи на стадіон піти, і мої домашні завдання щодня перевірити. Правда, я не раз переконував

його позбутися хоча б цього, останнього, свого клопоту. Адже в мене, як і в нього, немає двійок. Та він чомусь не слухається.

Дивує мене інше.

Що б не зробив я чи Оксана – або надумаємо тільки зробити, – він неодмінно догадається. Чи то його мисливську рушницю зі стіни зніму, чи спінінга покручу, чи навіть тоді, як скажу, що йду в бібліотеку, а насправді на ковзанку збираюся гайнути.

– Я, – каже, – по ваших очах усе бачу. Мене не обдурите!

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ ДІЄСЛОВО

Г. Шабатура. Родина

І як він може все по очах бачити, коли в них нічогісінько не видно? Ми з Оксаною вже не раз заглядали одне

одному в очі і в дзеркало дивилися – тоді, як шкоду зробимо. Ну й що ж, очі як очі.

Ні, по очах нічого ми не могли вгадати. Але ж тато якось відгадує!.. (Б. Комар).

II. Завдання до тексту.

1. Усно перекажіть прочитане від 1-ї особи, передаючи інтонацією почуття оповідача.

2. Випишіть дієслова в неозначеній формі, розберіть їх за будовою. Визначте спосіб творення похідних дієслів.

3. Випишіть два дієслова у формі умовного способу, змініть їх за родами та числами.

4. Випишіть не менше трьох дієслів (на вибір) у формі теперішнього часу. Визначте їхній вид, особу, число.

5. Випишіть два дієслова у формі майбутнього часу (на вибір). Доберіть до них усі можливі особові форми.

6. Знайдіть і обгрунтуйте орфограми “Не з дієсловами”, “Букви е(є), и(і) в особових закінченнях дієслів”, ” Частка би (б) з дієсловами умовного способу.”.

539

І. Прочитайте. Пригадайте прислів’я, за допомогою яких можна було б висловити основну думку запропонованих текстів. Поясніть, як ви розумієте сказане бабусею в першому тексті та чому тато (другий текст) поставив сина там, де хлопчик міг усе бачити.

1. Якось поверталася я зі школи й побачила на дорозі бабусю, яка не могла підняти відро з водою. Я їй допомогла, а вона сказала: “Спасибі твоєму батькові” (3. Васильцова).

2. Хулігани чіплялися до жінки й ображали її. Неподалік проходив батько із сином-першокласником. Він поставив сина збоку і сказав: “Нікуди не йди, чекай”. А сам пішов утихомирювати розбишак. Була бійка. Батько все ж розправився з негідниками. А малюк стояв і плакав. Він усе бачив (П. Білоусенко ).

II. Знайдіть у текстах дієслова та запишіть їх у дві колонки: 1) перехідні; 2) неперехідні. Біля кожного дієслова скорочено напишіть його вид.

540

Напишіть невеликий твір-розповідь у художньому стилі на одну із запропонованих тем: “Моя родина”, “Найдорожча у світі людина”, “Мама і тато – два сонця крилатих”. Уведіть у структуру тексту речення з безособовим дієсловом та спонукальне речення. Використайте прислів’я про тата й маму. За потреби скористайтеся довідкою.

ДОВІДКА. Мати одною рукою б’є, а другою гладить; шануй батька й неньку – буде тобі все гладенько; за науку цілуй батька й матір в руку; які мама й татко, таке й дитятко; який кущ – така й хворостина, який батько – така й дитина; нема того краму, щоб купити маму; молитва матері з дна моря рятує.

541

САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми “Дієслово” я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Культура мовлення

Часто помилково кажуть “Я вибачаюся”. Так казати не можна, бо виходить, що людина вибачає саму себе. Правильно: вибачте, пробачте, я перепрошую. Так само не можна казати: “За ці слова треба вибачатися”. Правильно: “За ці слова треба просити вибачення”.

* * *

Дієслово являтися має такі значення: приходити куди-небудь; появлятися, показуватися десь; ставати наявним. Тому не можна казати: “Старостою нашого класу являється Когутенко”. Правильно: “Старостою нашого класу є Когутенко”; “Парк є окрасою нашого міста”.

* * *

Коли йдеться про те, що хтось уносить плату за щось, то вживаємо синоніми оплачувати або платити за. Наприклад: оплачувати проїзд, платити за проїзд. НЕправильно: оплачувати за проїзд.

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Дієсловом є кожне слово в рядку

А косити, косовиця, косять

Б рятувати, допомагати, порятунок

В стрибати, ходьба, бігти

Г кричати, кричу, кричать

2. До одного виду належать усі дієслова в рядку

А описати, виходити, їсти

Б розмовляти, малювати, оберігати

В штовхнути, прочитати, творити

Г рубати, бачити, відстояти

3. До І дієвідміни належать усі дієслова в рядку

А поважають, здобувають, працюють

Б стоять, радять, бродять

В звіряють, організовують, вчать

Г скачуть, біжать, читають

4. Знак м’якшення на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А радят..ся, кин..те, поведеш..ся

Б виріж..те, сходят..ся, веселит..ся

В красуєт..ся, сміют..ся, стан..те

Г учіт..ся, їд..мо, бореш..ся

5. Одного способу є всі дієслова в рядку

А гукаємо, гукаймо, прийшов

Б пишімо, повірмо, киньте

В писав би, пишіть, пишемо

Г летіло, летить, летіть

6. Перекладіть речення українською мовою і запишіть.

1. Пусть торжествует вечный мир на земле!

2. Давайте жить дружно.

3. Принеси-ка ты воды.

4. Поезжай-ка ты домой.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Яку частину мови називають дієсловом? Назвіть форми дієслова.

2. Поясніть відмінність між дієсловами доконаного й недоконаного виду. Наведіть приклади.

3. Які дієслова називають безособовими? Наведіть приклади речень з безособовими дієсловами.

4. Що таке неозначена форма дієслова (інфінітив)? Наведіть приклади. Чим є кінцева частинка – ти в інфінітиві?

5. Поясніть, як творимо дієслова умовного й наказового способів. Чи можуть дієслова одного способу вживатися в значенні іншого? Наведіть приклади.

6. Що виражає категорія часу дієслів? Дієслова яких способів не мають форм часу?

7. Які дієслова належать до І дієвідміни, а які – до ІІ? В особових закінченнях дієслів якої дієвідміни пишемо и(ї), а якої – е(є)?

8. Назвіть три способи творення дієслів. Наведіть приклади.

Проект

Уявіть, що учням вашого класу доручили організувати й провести телегру “Граматичний брейн-ринг” на тему “Дієслово”.

Час для підготовки – 1 тиждень.

Визначте режисерську групу, ведучих, експертів-мовознавців, дві-три команди гравців.

Обов’язки режисерської групи: розробка правил гри, підготовка оголошення про гру, облаштування студії, підготовка музичних пауз (хвилинок-цікавинок), виготовлення дипломів тощо.

Обов’язки експертів-мовознавців: підготовка пакета завдань для учасників гри (25-30 запитань), визначення правильності відповідей у ході гри.

Обов’язки гравців: добре опрацювати тему “Дієслово”.

Проведіть гру у вільний від уроків час. Запросіть глядачів (учителів, класного керівника, директора школи, батьків, учнів паралельних класів).

ЦІКАВО ЗНАТИ

ЧИ ІСНУЮТЬ МОВИ БЕЗ ДІЄСЛІВ?

У всіх мовах Східної та Південно-Східної Азії – китайській, в’єтнамській, бірманській, тайській, лаоській і багатьох інших – прикметники неможливо відрізнити від дієслів. Там значно простіше сказати “листя зеленіє”, ніж “зелене листя”.

Без іменників і дієслів немає жодної мови. Це вперше помітив і описав у книзі “Мова” французький учений Жорж Вандрієс. Не існує також мов без числівників, займенників, прислівників, сполучників (З посібника).

І ТАКЕ БУВАЄ

ДИВО ДИВНЕ

Є в мові дієслова, які здатні керувати аж шістьма іменниками водночас! Це абсолютний рекорд. Ось ці дієслова: везти, вивезти, відвезти, завезти, звести, навезти, надвезти, перевезти, підвезти, повезти, возити, відвозити, завозити, звозити, навозити, надвозити, перевозити, підвозити.

Самотньо розташувалися дієслова, які не керують жодним іменником. Таких дієслів у сучасній українській мові небагато: розвидняється, світає, вечоріє, смеркає тощо. Їх нарекли безособовими.

Спробуйте сконструювати висловлення із шістьма іменниками, яких вимагає одне дієслово. НАПРИКЛАД:

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ ДІЄСЛОВО

НА ДОЗВІЛЛІ

Прочитайте вірш. Про яку цікаву особливість дієслів в українській мові в ньому йдеться?

Де, скажи, існує в світі мова

У пестливій формі дієслова?

Де іще від матінки-матусі

Ти почуєш: “Спатоньки-спатусі”?

Хоч у нас і кажуть, що невістка

Буцімто чужа у хаті кістка,

Та недавно ув одній господі

Чув таке я, що повірить годі:

Каже до невістоньки свекруня:

“Ти вже хочеш їстоньки, Віруню?”.

Та, їй-право, незбагненна мова,

Лагідно-чарівно-загадкова.

Д. Білоус

УСМІХНІМОСЬ

– Скажи, Петрику, який це буде час, коли скажемо: я миюся, ти миєшся, він миється, – запитав учитель.

– Неділя, Миколо Петровичу! – відповів учень.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ДІЄСЛОВО” - Українська мова