Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 92

Тема. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів

Мета: вчити правильно позначати на письмі ненаголошені е, и в коренях слів; удосконалювати вміння перевіряти правопис е, и шляхом добору споріднених або за допомогою орфографічного словника; вчити проводити звуко-буквений аналіз слів; розвивати логічне мислення; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати пильність до слова, старанність.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1.

Перевірка домашнього завдання (вправа 148)

– Поставте питання до назв ознак та предметів.

– Які слова в першому рядку відповідають звуковим моделям?

Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко буквений аналіз слів

2. Хвилинка чистопису

Ощ яр жн житечко

– Прочитайте вірш. З яким проханням звертається поет до дощика, житечка, вітру?

– Спишіть перші два речення. Які вони? (Спонукальні)

– Запишіть виділені слова і доберіть до них спільнокореневі. (Крило, крилатий, крильця; колос, колоски, колоситься, колосистий, колосковий)

3. Робота за варіантами із взаємоперевіркою (вправа 151)

– Прочитайте слова. Які різні завдання

можна дати до цих слів? (Утворити групу споріднених слів до кожного з поданих; дібрати слова-ознаки, слова-дії цих предметів; дібрати службові слова; утворити групи слів, для яких дані будуть перевірними.)

– Перший варіант утворює групи слів, для яких дані слова будуть перевірними. (Дим – дИМок, дИМовий, дИМіти; риба – рИБалка, рИБина, рИБалити; степ – стЕПок, стЕПочок, стЕПовий, степовик; гриб – грИБок, грИБник, грИБний)

– Другий варіант добирає по три споріднених слова, які називають предмети й ознаки або дію.

Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко буквений аналіз слівУзагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко буквений аналіз слів Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко буквений аналіз слів

III. Узагальнення вивченого матеріалу

1. Колективна робота з підручником (вправа 156)

– Прочитайте вірш і випишіть виділені слова, вставляючи пропущені букви.

– Складіть звукові моделі слів жила, воля. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко буквений аналіз слів

– Знайдіть на с. 48 порядок проведення звуко-буквеного аналізу слів і проаналізуйте слово воля.

– Чим, на ваш погляд, подібні слова полетіла і майнула? А чим вони різняться? (Близькі за значенням, але різні за вимовою та написанням.)

– Як ви розумієте прислів’я?

– Золота клітка солов’я не тішить. (І в золотій клітці пташці жити сумно.)

– Немає гіршої долі, як жити в неволі. (Найгірше – це життя в неволі.)

2. Самостійна робота (вправа 152)

– Які слова ви перевіряли за правилом?

– Які слова перевіряти не треба і чому?

– Прочитайте пари слів, протилежних за значенням.

3. Колективна робота з підручником (вправа 158)

– Прочитайте текст.

– Запишіть виділені слова, вставляючи пропущені букви.

– Прочитайте вголос, чітко виділяючи наголошений склад, перевірні слова з тексту. (Скрипці, заведена)

– Написання якого слова ми перевіримо за словником? (Ведмедик)

4. Фізкультхвилинка

5. Робота парами (вправа 155) із взаємоперевіркою

– Прочитайте слова. У чому їх особливість? (У кожному слові написання двох букв вимагає перевірки.)

– Доберіть перевірні слова для кожної сумнівної букви і запишіть їх.

– Обміняйтесь із сусідом по парті зошитами для взаємоперевірки.

6. Самостійна робота (вправа 160)

– Прочитайте записані речення. (Наша держава називається Україна. Державна мова – українська. Столиця України – місто Київ.)

– Вимову й написання яких слів треба запам’ятати? (Держава, державна)

7. Коментоване письмо (вправа 159)

– Прочитайте слова, чітко вимовляючи наголошений склад.

– Запишіть слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви і позначаючи наголос. (Виразно, ганок, жайворонок, завдання, одинадцять, олень, червоний, чотирнадцять, шофер)

IV. Підсумок уроку

– Який склад називається наголошеним, а який – ненаголошеним?

– Як дізнатися, яку букву (е чи и) треба писати в ненаголошеному складі? Наведіть приклади.

– Наведіть приклади таких слів, написання яких треба перевіряти за словником.

V. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 161; усно дати відповіді на питання для повторення на с. 69.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів - Плани-конспекти уроків по українській мові