Узагальнювальний урок

2-й семестр

МЕХАНІКА

3 . Закони збереження в механіці

Урок 14/58

Тема. Узагальнювальний урок

Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми “Закони збереження в механіці”

Тип уроку: закріплення знань

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

На цьому уроці вчитель повинен узагальнити вивчений матеріал з теми “Закони збереження в механіці”. Крім того, необхідно підготувати учнів до тематичного оцінювання знань. З цією метою учням пропонується розібрати ряд тестових завдань.

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1.

Спортсмен спускається на човні гірською річкою.

A. Кінетична енергія спортсмена залежить тільки від його маси.

Б. Кінетична енергія спортсмена залежить тільки від швидкості руху.

B. Повна механічна енергія спортсмена під час спуску не змінюється.

Г. Упродовж спуску потенціальна енергія спортсмена не змінюється.

2. Дівчинка гойдається на гойдалці. Опором руху можна знехтувати.

A. Під час руху дівчинки вгору потенціальна енергія переходить у кінетичну енергію.

Б. У верхній точці траєкторії кінетична енергія дівчинки є максимальною.

B. У нижній точці траєкторії потенціальна енергія

дівчинки є максимальною.

Г. Під час гойдання повна механічна енергія дівчинки не змінюється.

3. На рисунку зображена копія відомої картини Іллі Рєпіна “Бурлаки на Волзі”.

Узагальнювальний урок

А. Чим повільніше йдуть бурлаки, тим більшу роботу вони виконують.

Б. Потенціальна енергія баржі залежить від швидкості, з якою йдуть бурлаки.

В. Якщо бурлаки йтимуть швидше, кінетична енергія баржі збільшиться.

Г. Потенціальна енергія баржі не залежить від маси баржі.

4. Земля рухається навколо Сонця траєкторією, близькою до кола.

А. Сила притягання Сонця виконує позитивну роботу.

Б. Імпульс Землі спрямований до центра кола.

В. Кінетична енергія Землі залишається постійною.

Г. Під час руху Землі навколо Сонця кінетична енергія Землі переходить у потенційну енергію.

5. Дві кулі масами 2 і 3 кг рухаються в горизонтальній площині під прямим кутом одна до одної зі швидкостями, що відповідно дорівнюють 6 і 4 м/с.

А. Кінетичні енергії обох куль однакові.

Б. Імпульс першої кулі за модулем менший за імпульс другої кулі.

В. Модуль суми імпульсів куль менший за 24 кг-м/с.

Г. Сума кінетичних енергій куль менша за 50 Дж.

6. Одним з видів легкої атлетики є стрибки із жердиною.

А. Під час підйому спортсмена потенціальна енергія переходить у кінетичну енергію.

Б. У точці найвищого підйому спортсмен має мінімальну потенційну енергію.

В. У момент приземлення спортсмена його кінетична енергія є мінімальною.

Г. Якщо не враховувати опору руху, під час стрибка виконується закон збереження механічної енергії.

Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання з теми “Закони збереження в механіці”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнювальний урок - Плани-конспекти уроків по фізиці