УЖИВАННЯ ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ І НЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ РОЛІ В ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ

Мета:

    навчальна: формувати вміння і навички визначати роль уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні; розвивальна: розвивати стилістичні смаки; виховна: виховувати почуття гордості за багатство і красу української мови.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, стилістика.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, історія.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Перевірка домашнього

завдання Виразне читання

Виразно прочитайте. Назвіть слова загальновживані (активна лексика) і ті, що відносяться до пасивної лексики. Яку групу вони представляють?

Не дивися так привітно

Яблуневоцвітно,

Не милуй мене шовково,

Ясносоколово.

П. Тичина

Повторення

> Прочитайте текст. На які дві групи ділиться активна лексика? А пасивна?

До активної лексики належать слова, що на даному етапі розвитку мови позначають актуальні поняття і не мають відтінку застарілості або новизни. Активна лексика поділяється на дві групи:

1) загальновживані слова (хліб, осінь, школа);

2) терміни й професіоналізми

(морфологія, агротехніка, приладобудування).

До пасивної лексики належать рідковживані слова, які або застарілі (архаїзми, історизми), або ще не закріпилися в мові (неологізми).

> Користуючись підручником, наведіть приклади за такою схемою:

Активна лексика: 1) загальновживані слова…; 2) терміни і професіоналізми: …;

Пасивна лексика: 1) архаїзми: …; 2) історизми…; 3) неологізми: ….

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК Робота на класній дошці та в зошитах

> Запишіть речення. З якою метою використовують пасивну лексику? У яких стилях мовлення?

Архаїзми – застарілі назви предметів та явищ, витіснені новими, сучасними назвами, вживаються в художніх текстах найчастіше для надання урочистості, піднесеності або, навпаки, іронічного звучання (піїт – поет, рать – військо, зело – дуже, чадо – дитя, живіт – життя). Історизми – слова, що означають предмети, які нині вийшли з ужитку, поняття, які стали неактуальними (князь, холоп, осавул, кріпак, лицар), але можливий процес їх повернення до активного словникового складу (гривня, козак, губернатор, староста (класу, гуртка), старі назви міст, вулиць замість нових). Неологізми – нові слова, які ще не встигли стати звичними для мовців (брокер, холдинг), бувають загальномовні й авторські (цілинник, атомохід, вечорові, вітровіння). Вправи за підручником ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Спостереження за мовним матеріалом

> Прочитайте слова. До якої групи пасивної лексики вони належать? З якою метою вони можуть бути використані в сучасній українській літературній мові?

Назви одягу: плахта, жупан; знарядь праці: рало, ціп, серп; стародавньої зброї: лук, спис, щит; грошей: золотий; соціально – політичної сфери: раб, боярин, волость, панщина; професій: ремісник, купець, кожум’яка, човняр; звичаїв і обрядів: досвідки.

Словникова робота

> До наведених архаїзмів підберіть синоніми зі складу загальновживаних слів. Використайте довідку. Запишіть.

Студій, зелейник, глагол, благоденствіє, злато, зримий, рече. Слова для довідок: лікар, слово, достаток, видимий, золото, студент, каже.

Творча робота

> Порівняйте дві групи слів. Що їх об’єднує, а чим вони відрізняються? З неологізмами, що стали загальновживаними, складіть 3-4 речення і запишіть.

Винахідник, дослідник, демократизація, доленосний, експериментатор. Незриданні сльози, яблуневоцвітно, вісніти (П. Тичина); селозатори міста, місто замайданилось, крайсвітній (Ю. Яновський); підхмар’я цвіт (А. Малишко). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Переказ

> Прочитайте текст. Перекажіть його, вживаючи застарілі слова.

Чим пояснюється їх використання в цьому тексті?

І були три брати: одному ім’я Кий, другому – Щек, а третьому – Хорив, а сестра в них була Либідь… І збудували вони місто в ім’я старшого брата свого і нарекли його Київ. Був круг міста ліс та бір великий, і ловився там всякий звір, і були мужі мудрі й тямущі, називалися вони полянами. Від них поляни і понині в Києві (З літопису “Повість минулих літ”).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Підсумкова розповідь про стилістичну роль застарілих слів і неологізмів Рефлексія (Які групи пасивної лексики засвоїли краще?)

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Теоретичний матеріал та практичні завдання опрацювати за підручником.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЖИВАННЯ ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ І НЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ РОЛІ В ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові