УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ У РОДОВОМУ, ДАВАЛЬНОМУ, ОРУДНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів із правописом прикметників з основою на м’який приголосний у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини; розвивати мовленнєвий слух, граматичну пильність; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 106)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми розглянемо вживання знака м’якшення перед закінченням прикметників чоловічого, жіночого, середнього роду. Дізнаємося, у яких відмінках

це відбувається і чому.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Гра “Так чи ні?”

Діти показують ” + ” (так), якщо основа прикметника закінчується на м’який приголосний, і “-” (ні) – якщо на твердий приголосний.

Синя, сумний, давнє, домашня, спілий, красиве, раннє, дивна, літня, гарне.

Світлий, пізній, добрий, дужий, дружній, широке, порожнє, шкільний, городній, майбутній, могутнє, обережний.

– Для чого необхідно вміти визначати основу прикметників?

2. Робота в групах

– Розгляньте таблицю відмінювання прикметників на с. 92 підручника.

– З’ясуйте принципи

її укладання. (Учні звертають увагу на кінцевий приголосний основи, визначають закінчення прикметників. З’ясовують, що знак м’якшення перед закінченням з’являється тільки в прикметниках з основою на м’який приголосний.)

– У яких відмінках перед закінченням прикметників з основою на м’який приголосний ви будете писати знак м’якшення?

– Які закінчення можуть мати прикметники чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини?

3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 92)

4. Первинне закріплення (вправа 205, с. 92-93)

Учні відмінюють подані прикметники, позначають їх закінчення (перші п’ять слів з коментуванням біля дошки, інші слова – самостійно).

– За потреби користуйтеся таблицею на с. 92 підручника.

УЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ У РОДОВОМУ, ДАВАЛЬНОМУ, ОРУДНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

УЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ У РОДОВОМУ, ДАВАЛЬНОМУ, ОРУДНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

– Поясніть, коли вживається знак м’якшення у закінченнях прикметників чоловічого і середнього роду в названих відмінках?

– У яких відмінках у прикметниках жіночого роду однини перед закінченням уживається знак м’якшення?

5. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Тренувальна вправа 206 (с. 93)

– Учні читають текст і добирають до нього заголовок.

– Списування відредагованого тексту, позначення закінчень прикметників.

2. Самостійна робота

– Прочитайте речення. Прикметники, подані у дужках, запишіть у потрібній формі.

– Визначте відмінок прикметників.

Варіант 1

На (останній) уроці у нас була фізкультура.

Від (літня) спеки аж дихати важко.

Школярі задоволені (вчорашня) екскурсією.

Варіант 2

У (сусідній) будинку живе моя подруга.

За (передня) партою сидить Павлик.

Оленка прикрасила букет (синя) стрічка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що нового дізналися на уроці?

– У яких відмінках у прикметниках чоловічого та середнього роду пишемо знак м’якшення?

– У яких відмінках у прикметниках жіночого роду пишемо знак м’якшення?

– Для чого нам потрібно це знати?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 207 (с. 93); вивчити правило (с. 92).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ У РОДОВОМУ, ДАВАЛЬНОМУ, ОРУДНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ - Плани-конспекти уроків по українській мові