В Пульсари і нейтронні зорі

§14. Еволюція зір

5.В Пульсари і нейтронні зорі

Сучасні тронні зорі – теоретичні розрахунки показують, що пульсари і нейтронні зорі – це одні й ті самі об’єкти. Внаслідок стиснення нейтронної зорі має виконуватися закон збереження моменту імпульсу. Цей закон часто демонструють на льоду фігуристи, коли треба викликати швидке обертання свого тіла навколо осі. Спортсмени спочатку починають повільно обертатися навколо осі з витягнутими в різні боки руками. Потім поступово руки підводять до тулуба, при цьому кутова швидкість обертання

різко зростає. Таке саме зростання кутової швидкості спостерігається при зменшенні радіуса зорі. Наприклад, зараз Сонце обертається навколо своєї осі з періодом приблизно 28 діб. Якби радіус Сонця зменшився до 10 км, то його період обертання дорівнював би 1 с.

При гравітаційному стисненні настільки зростає напруженість магнітного поля зорі, що вона “випускає” випромінювання тільки через магнітні полюси у вигляді своєрідних “прожекторів”, які описують у космосі величезний конус. Можливо, що в Галактиці існують мільйони нейтронних зір, але зареєстровано тільки кілька сотень у вигляді пульсарів (рис.

14.8), бо більшість таких “прожекторів” не спрямовані на Землю.

В Пульсари і нейтронні зорі

Рис. 14.8. Періодичні сигнали пульсарів пояснюються великою кутовою швидкістю обертання нейтронної зорі навколо осі

Пульсар – джерело електромагнітних хвиль, яке випромінює енергію у вигляді імпульсів із певним періодом. Те саме, що нейтронна зоря

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


В Пульсари і нейтронні зорі - Астрономія