В’ЯЗКІСТЬ МЕДУ

В’ЯЗКІСТЬ МЕДУ (густота, плинність) – залежить від зрілості меду, тобто вмісту в ньому води.

Виражається в абсолютних одиницях – пуазах або в умовних одиницях – відношенні швидкості витікання меду через який-небудь отвір до швидкості витікання води.

Пуаз – робота, необхідна для того, щоб зрушити на 1 см протягом однієї секунди паралельно один одному два шари меду площею 1 см2 кожен.

В’язкість меду визначається при температурі 45 °С і прямо залежить від його водності.

При температурі 45 °С в’язкість води дорівнює

0,6. Отже, мед нормальної водності (18 %) має В. (6,064) у 10 разів вищу, ніж вода. Мед із водністю 25 % за В. (1,051) наближається до води. В. м. знаходиться в обернено пропорційній залежності від його водності.

Вміст у меді води (% )

Коефіцієнт в’язкості

16,6

9,436

18

6,064

19

4,393

20

3,313

22

1,985

25

1,051

На практиці В. відцентрового меду можна визначити, зачерпнувши столовою ложкою мед і швидко повертаючи її: зрілий

мед стікати з ложки не буде, тоді як незрілий мед легко стікатиме, незалежно від того, як швидко ви обертатимете ложку.

Це можна встановити тільки при температурі близько 20 °С, тому що В. м. дуже сильно залежить від температури. Коефіцієнт В. м. (якщо для води він дорівнює 1) при різних температурах буде таким:

Температура(у градусах)

Коефіцієнт в’язкості

20

1400

30

380

40

150

50

50

60

25

Звідси видно, що взятий з вулика мед, з температурою ЗО °С, має В. (380) майже в 4 рази меншу порівняно з В., яку він матиме, коли охолоне до 20 °С (1400). Тому прийнято відкачувати мед відразу ж після відбору рамок із вулика, поки він не охолонув.

У різних ботанічних сортах В. м. коливається від 3,18 до 14,4 пуаза. В. м. збільшують також колоїди й декстрини, що містяться в ньому. Меди, багаті на вміст плодового цукру, є найрідкішими. Якщо основні цукри меду розчинити у воді 60% – вої концентрації при температурі 25 °С, то отримаємо В. у сотих частках пуаза: у тростинного цукру – 12,701; у виноградного – 9,660 і в плодового – 8,628.

За В. сорти меду діляться на п’ять груп: дуже рідкий – конюшиновий, акацієвий й ін.; рідкий – липовий, гречаний, рапсовий; густий – еспарцетовий, кульбабовий; клейкий – падевий; драглеподібний – вересовий мед.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


В’ЯЗКІСТЬ МЕДУ - Бджільництво