Вага тіла. Невагомість

РОЗДІЛ II

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

УРОК № 6/19

Тема уроку. Вага тіла. Невагомість

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета уроку: увести поняття “вага тіла”, формувати уявлення про явище невагомості; розвивати уміння спостерігати та аналізувати фізичні явища; розширювати знання про сили природи.

Обладнання: динамометр, гнучка дощечка, тягарці, пластикова пляшка, наповнена водою.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання;

актуалізація опорних знань

10 хв.

Відповіді з місця та біля дошки; усне опитування

II. Вивчення нового матеріалу

15-20 хв.

Бесіда; демонстрації; спостереження; перегляд відео-фрагменту

III. Закріплення нового матеріалу

10-15 хв.

Розв’язування задач; записи на дошці й у зошитах

IV. Домашнє завдання

1-2 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

Учні відповідають з місця й біля дошки (питання і вправи після

параграфа підручника, розв’язування задач).

Питання класу

– Які явища можуть бути прикладом дії сил земного притягання?

– У чому проявляється всесвітнє тяжіння? Хто відкрив закон всесвітнього тяжіння?

– Від чого залежить сила тяжіння?

– Яке значення має коефіцієнт g?

– Чи однакова сила тяжіння діє на тіло на Землі й на Місяці? чому?

– Тіло має масу 50 кг. З якою силою воно притягується до Землі?

– Футбольний м’яч притягується до Землі із силою 4 Н. Яка маса футбольного м’яча?

– Як на рисунку зобразити силу тяжіння?

– Чи змінюється сила тяжіння в міру віддалення від Землі?

– Чи можна зовсім позбутися дії гравітаційних сил?

II. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

Демонстрація 1. До пружини динамометра підвішують тягарець. Спостерігають деформацію пружини.

Питання класу

– Які тіла діють на тягарець? (Земля, пружина.)

– Як називаються сили, що діють на тягарець з боку Землі, пружини? (Сила тяжіння, сила пружності.)

Відомо, що в природі існує взаємодія. Отже, можлива і дія тягарця на пружину.

Питання класу

– До чого приводить ця дія? (Пружина деформується.)

– Яка ще сила діє на пружину? (Сила тяжіння.)

Демонстрація 2. На закріплену на певній висоті дощечку поміщають важку гирю. Спостерігають деформацію дощечки.

Учні відповідають на питання, аналогічні заданим після проведення демонстрації 1.

Висновок. Будь-яке тіло впливає на опору або підвіс. Цей вплив викликає деформацію опори або підвісу. Розглянута сила називається вагою тіла.

У зошитах записується означення ваги тіла, вводиться літерне позначення ваги і одиниця ваги в СІ.

Далі підкреслюється розходження понять (які в побуті часто взаємозамінні) “маса тіла” і “вага тіла”. Якщо тіло нерухоме відносно опори (або підвісу) і Землі або рухається прямолінійно і рівномірно, то вага чисельно дорівнює силі тяжіння. Записується на дошці й у зошитах формула. При зовнішній схожості розрахункових формул вага і сила тяжіння – різні сили. Вони різні за своєю природою і точкою прикладання. (Питання класу: Яка природа сили тяжіння? сили пружності?) Вага тіла, як і сила пружності, відносяться до електромагнітних сил. (Питання класу: До якого тіла прикладена сила тяжіння? вага?)

На дошці робляться відповідні рисунки. Якщо швидкість тіла, яке рухається, змінюється, то вага тіла теж змінюється.

Демонстрація 3. Пластикова пляшка з отвором біля дна наповнюється водою. Кришку щільно загвинчують, виключивши проникнення повітря зовні. Тримаємо пляшку за кришку нерухомо – вода з отвору не виливається. Різко піднімаємо вгору – з’являється струмінь, він б’є тим сильніше, чим більше змінюється швидкість.

Питання класу: Чому з’явився струмінь? Про що це свідчить?

Після обговорення повторюємо дослід, трохи видозмінивши його.

Демонстрація 4. Та сама пляшка з водою без пробки. Випускаємо її з рук з певної висоти над заздалегідь підготовленою ємністю. Поки пляшка падає, вода з отвору не виливається. (Можна випустити з рук динамометр із тягарцем і звернути увагу на скорочення пружини динамометра під час падіння.)

Даються означення невагомості й приклади її прояву.

Перегляд відеоматеріалу про невагомість

III. Закріплення нового матеріалу

Розв’язування задач

Задача 1. Скільки важить гас об’ємом 20 л?

Вага тіла. Невагомість

Задача 2. Визначте вагу дубового бруска розміром 150 х 500 х 150 мм.

Вага тіла. Невагомість

Вага тіла. Невагомість

Задача 3 (усно). Визначте вагу космонавта масою 60 кг, якщо космічний корабель: а) перебуває на старті; б) рухається по навколоземній орбіті.

Питання класу: Яка сила “залишає” слід на вологому піску?

IV. Домашнє завдання

[1]: 12 (п. 3-5); впр. № 12 (задачі 2-5).

[2]: § 9.

[3]: СР – задачі 10.3; 10.7; 10.8; 10.13;

ДР – задачі 10.16; 10.17; 10.20; 10.23;

ВР – задачі 10.15; 10.28-10.30.

Додаткове завдання. Підготувати доповіді за темами “Невагомість”, “Сила тяжіння на інших планетах”.

Підготуватися до лабораторної роботи № 5 за посібником [4]: домашня робота № 5, 6.

Скарбничка цікавих фактів

O Як довго?

Вихід ракети-носія на задану орбіту займає близько 10 хв. Протягом цього часу космонавти відчувають перевантаження. Після відділення космічного корабля від ракети-носія перевантаження змінюється невагомістю.

O Тварини-космонавти

У невагомості голуб втрачає просторову орієнтацію, безладно махає крилами; риби в акваріумі крутяться, як балерини, всередині кулі, у якій зібралася вода.

O Випробувати на собі…

…стан невагомості можна і в умовах Землі. Для цього потрібно стати пасажиром спеціального авіарейса ІЛ-76МДК. Літак набирає висоту й починає рухатися точно по параболічній траєкторії. Стан невагомості триває протягом 30-40 секунд. В одному півторагодинному польоті виконується 15 режимів невагомості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вага тіла. Невагомість - Плани-конспекти уроків по фізиці