Вакансія

Політологічний словник

Вакансія (vakancy, фр. гакапсе, від лат. vakans – вільний, незайнятий) – вільне місце, незаповнена посада (в органах влади, в установах, навчальному закладі тощо).

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вакансія - Довідник з політології