Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – сукупність вартостей усіх товарів і послуг (або доданих вартостей), створених усіма виробниками і резидентами (громадяни країни, які проживають на її території, крім іноземців, які проживають тут менше 1 року). У політекономічному аспекті ВВП виражає відносини економічної власності між різними категоріями сукупного працівника з приводу вилучення корисних властивостей із речовини природи у процесі праці при створенні товарів у сфері матеріального виробництва з одного боку, та їх привласнення, – з другого,

а також відносин у процесі створення послуг у сфері нематеріального виробництва, в якій першорядну роль відіграє надання послуг одними працівниками іншим і всім верствам населення. Основними способами обчислення ВВП є: 1) за витратами; 2) за доходами; 3) через виробництво. При обчисленні ВВП враховують лише продукт, виготовлений всередині країни, і не враховують продукт, створений закордонними філіалами та відділеннями національних фірм. У такому контексті можна стверджувати, що ВВП відрізняється від ВНП на сальдо платіжного балансу. ВВП може бути більшим, якщо сальдо позитивне, і меншим, якщо сальдо платіжного
балансу негативне. Різниця між ВНП і ВВП незначна (не більше ± 1%) і зумовлена розходженнями між факторними доходами, що надійшли від закордонного виробництва країни, з одного боку, і факторними доходами, отриманими зарубіжними інвесторами в цій країні (тобто за допомогою використання іноземного капіталу), – з іншого. Основні методи обчислення ВВП: 1) за витратами; 2) за доходами; 3) через виробництво (підсумовуванням доданих вартостей). При правильному обчисленні кінцева сума за всіма трьома методами повинна збігатися. Збігання перших двох показників використовується для складання балансу (вони відповідно отримали назву активів і пасивів). ВВП обчислюють насамперед за ринковими цінами, отримуючи його номінальне значення. Щоб отримати реальний ВВП, ринкові показники ціни “очищають” від інфляції (за допомогою індекса цін). Відношення номінального ВВП до реального показує зростання цього показника за рахунок цін і має назву дефлятор ВВП. Так, при обчисленні ВВП через виробництво із обсягів валового випуску вираховується проміжне споживання, при обчисленні за витратами враховується сума витрат на кінцеве споживання і заощадження; при обчисленні за доходами враховується заробітна плата найманих працівників, чисті податки на виробництво і валовий прибуток в економіці країн. Обсяг ВВП в Україні за 1990 – 1999 скоротився з 167 млрд. крб до 50,4 млрд. крб, а з 2000 по 2003 зріс з 170 до 263 млрд. грн. і досяг 53% рівня 1990. У доларовому еквіваленті ВВП 1990 становив 249 млрд., 2003 – 45,4 млрд. дол. Проте з урахуванням паритету купівельної спроможності обсяг ВВП 2003 був значно більшим (див. Паритет купівельної спроможності).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Валовий внутрішній продукт (ВВП) - Економічний словник