Валютний блок

Валютний блок – угода між декількома країнами про фіксацію обмінних курсів своїх валют одна щодо одної та щодо валюти – лідера. Практику створення В. б. застосовують уряди країн Заходу як додатковий до спорадичних валютних інтервенцій засіб забезпечення стабільності співвідношень між обмінними курсами валют. Так, у ЄС центральні банки Німеччини, Франції, інших країн – учасниць підтримують фіксовані обмінні курси своїх валют одна щодо одної. Більшість валют країн, що розвиваються, “прив’язані” до окремих валют розвинених країн світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Валютний блок - Економічний словник