Валютний демпінг

Валютний демпінг – використання державою занижених валютних курсів з метою експорту товарів за цінами, нижчими від світових. Знецінення валюти при використанні В. д., як правило, перевищує розміри знецінення грошей на внутрішньому ринку країни – експортера. При В. д. експортер, навіть при високому рівні собівартості продукції, купує товари на внутрішньому ринку за порівняно низькими цінами, продає їх на зовнішньому за цінами нижче світових та за стійку валюту. Згодом він обмінює її на більшу кількість знеціненої національної валюти і отримує надприбуток у формі курсового прибутку В. д. виступає важливим засобом боротьби за ринки збуту. Найчастіше В. д. використовується в умовах множинності валютних курсів шляхом встановлення спеціальних занижених курсів для певних товарів та операцій, призначення валютних премій та ін. В межах ГАТТ діє міжнародний антидемпінговий кодекс, відповідно до якого проти країни, що використовує В. д., застосовуються санкції та спеціальні процедури.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Валютний демпінг - Економічний словник