Валютний кредит

Валютний кредит – міжнародний кредит, наданий у грошовій формі для придбання товарів або покриття пасивного сальдо платіжного балансу переважно в національній валюті країни – кредитора, рідше – в іноземній валюті або в міжнародних грошових одиницях (СДР, євро). В. к. надають банки при кредитуванні експорту та імпорту товарів або будівництва об’єктів країнами – кредиторами. Як правило, В. к. повинен використовуватися для закупівлі товарів у країни – кредитора. При наданні В. к. слід враховувати ступінь валютного ризику, пов’язаний

з коливанням курсів валют. Якщо таке коливання існує, країна – позичальник повинна відшкодувати підвищення курсу валюти платежу. Залежно від того, хто є кредитором, розрізняють В. к. приватні, державні та В. к. міжнародних і регіональних організацій. В. к. регіональних організацій надають переважно через МВФ, МБРР, регіональні банки, європейський інвестиційний банк та інші кредитно-фінансові інститути. МВФ та МБРР виконують також роль координаторів міжнародного кредиту. В. к. надають підприємствам на оплату імпорту, виробництво нових експортних товарів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Валютний кредит - Економічний словник